Гальмування умовних рефлексів


РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Тема І. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

УРОК 88. Гальмування умовних рефлексів

Освітня мета: дати уявлення про зовнішнє і внутрішнє гальмування;

Показати взаємозв’язок між гальмуванням та збудженням.

Основні поняття і терміни: гальмування, види гальмування, зовнішнє гальмування, внутрішнє гальмування, згашувальне гальмування, запізнювальне гальмування, диференційоване гальмування, умовне гальмування, позамежове гальмування.

Структура уроку, основний зміст і методи

роботи

І. Актуалізація опорних знань.

Біологічний диктант із взаємоперевіркою. (“+” – твердження правиль­не, “-” – твердження неправильне).

1. Умовні рефлекси мають постійний характер (-).

2. Умовні рефлекси утворюються на основі безумовних (+).

3. Для формування умовного рефлексу достатньо одноразової дії по­дразника (-).

4. Важливою умовою утворення умовних рефлексів є – спочатку з’являється умовний подразник, а потім безумовний.

5. Дія сторонніх подразників, хвороби не ускладнюють утворення умовних рефлексів (-).

6. Основою утворення умовних рефлексів є встановлення

тимчасових зв’язків між нервовими центрами аналізаторів безумовного і умовного подразника (+).

7. Вегетативні та соматорухові умовні рефлекси – це види умовних рефлексів (+).

8. Фізіологічну основу поведінки людини не становлять штучні і на­туральні рефлекси (-).

9. Байдужий подразник не може стати умовним подразником (-).

10. Умовні рефлекси формуються внаслідок взаємоузгодженої діяль­ності кори та підкіркових центрів (+).

II. Мотивація навчальної діяльності.

Проблема: як ви думаєте, що було б, якби всі умовні рефлекси збе­рігалися упродовж усього життя?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Інтерактивна методика “Мозковий штурм”.

Гальмування умовних рефлексів

Гальмування – послаблення певних реакцій організму.

2. Фронтальна бесіда.

– Коли ви спостерігали гальмування умовних рефлексів у себе?

– Наведіть приклади, коли відбувається згасання умовного рефлексу без підкріплення.

3. Розв’язання двох задач.

А) Ви прийшли додому о 14 год. 45 хв. Сіли обідати о 15.00. У вас добрий апетит. Що буде відбуватися, коли посеред обіду ви одержите неприємну звістку? Чи збережеться добрий апетит до кінця обіду?

Б) Ви кілька днів затримувались у школі, приходили додому о 16 год. Коли вас турбуватиме більше почуття голоду – близько 15-ї чи 16-ї години? Чому?

4. Види гальмування умовних рефлексів. (Складання схеми).

Гальмування умовних рефлексів

5. Взаємодія збудження і гальмування. (Робота з підручником по рядах).

І ряд вивчає і доповідає, що таке іррадіація.

Повідомлення. Це процес поширення, збудження або гальмування, що виникло в певній ділянці головного мозку по всій центральній нер­вовій системі.

II ряд вивчає і доповідає про концентрацію.

Повідомлення. Це процес обмеження збудження чи гальмування. Зво­ротний процес іррадіації.

Приклад – коли ми вчимося виконувати гімнастичну вправу, то на початку наші рухи нескоординовані.

III ряд вивчає і доповнює про індукцію.

Повідомлення. Це явище, при якому збудження спричиняє гальму­вання, або навпаки. Коли збуджується слуховий центр у собаки (звук дзвінка), це індукує центр слиновиділення.

IV. Закріплення знань учнів.

Заповнити таблицю, використовуючи підручник.

Характеристика видів гальмування

№ п/п

Гальмування

Характеристика

Приклад

1.

Зовнішнє

Сильний подразник пе­рериває дію попере­днього

Дзвінок під час їжі

2.

Позамежове

Затримка відповіді на подразник, дія якого перевищує працездат­ність нервових клітин

Засинання людини під час тривалого чи­тання

3.

Згашувальне

Без підкріплення умов­ний подразник не діє

При перестановці ви­микача світла

4.

Диференційоване

Серед багатьох подраз­ників підкріплюється лише певний

Розпізнавання улю­бленої мелодії

5.

Запізнювальне

Підкріплення дається пізніше

Сприйняття запаху через проміжок часу

6.

Умовне

Пара – подразників умовний і ще один.

Поведінка на уроці

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Апостроф після префіксу.
Ви зараз читаєте: Гальмування умовних рефлексів