ГАМЕТОГЕНЕЗ І РОЗВИТОК РОСЛИН – РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

ГАМЕТОГЕНЕЗ І РОЗВИТОК РОСЛИН

У рослин гаметогенез проходить значно складніше. Процес мейозу відбувається не на стадії утворення гамет, а на стадії утворення спор. Крім цього, у рослин спостерігається чергування поколінь із диплоїдним і гаплоїдним набором хромосом. Покоління з гаплоїдним набором хромосом називається гаметофітом і утворює гамети у процесі мітозу. Покоління з диплоїдним набором хромосом називається спорофітом і утворює

спори у процесі мейозу. Гаметофіт розвивається з гаплоїдних спор, а спорофіт – із диплоїдної зиготи, що утворюється в результаті запліднення.

Зміна поколінь проходить за схемою:

ГАМЕТОГЕНЕЗ І РОЗВИТОК РОСЛИН   РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

У циклі розвитку мейоз проходить завжди один раз. Залежно від періоду життя спорофіта та гаметофіта, доросла рослина може бути гаплоїдною або диплоїдною.

Розмноження і розвиток водоростей. У нижчих рослин переважаючим поколінням є гаметофіт. Він розмножується безстатевим шляхом, утворюючи клітини, з яких розвиваються дорослі особини. У визначений період гаметофіт утворює гамети, різні або однакові

за розмірами. Після запліднення утворюється зигота, яка відразу ділиться шляхом мейозу і утворює спори, що дають початок новим гаметофітам.

Розмноження і розвиток вищих спорових рослин. У мохів, папоротей, плаунів та хвощів розмноження відбувається спорами. Статеве покоління починає розвиватися із проростання спори (n). Зі спори утворюється заросток (n), в якому розвиваються органи статевого розмноження антеридії й архегонії. В антеридіях у процесі мітозу утворюються сперматозоїди, а в архегоніях – яйцеклітина (зазвичай, одна). За участю води сперматозоїди проникають в архегонії і запліднюють яйцеклітину, при цьому утворюється зигота (2n). Із зиготи розвивається зародок, а далі молода рослина спорофіт. У дорослої рослини у спеціальних органах спорангіях (2n) в результаті мейозу утворюються спори (n), що дають початок новому поколінню.

У мохів дорослою рослиною є гаметофіт (n), що розвивається зі спор, а спорофіт утворюється на гаметофіті у вигляді коробочки на ніжці.

У папоротей, плаунів і хвощів переважаючим поколінням у дорослому стані є спорофіт, на якому утворюються спори. Гаметофіт представлений у вигляді невеликого заростка й існує недовго.

Розмноження і розвиток насінних рослин. У насінних рослин розмноження відбувається за допомогою насіння, переважаючим поколінням є спорофіт, а гаметофіт дуже редукований, розвивається у спорофіті і представлений лише декількома клітинами. Процес розвитку насінних рослин розглянемо на прикладі квіткових рослин.

Доросла рослина має диплоїдний набір хромосом і є спорофітом. Вона розвивається з насіння. Репродуктивним органом є квітка, в якій утворюються жіночий орган – маточка і чоловічий – тичинки. У зав’язі маточки в насіннєвому зачатку з клітин спорангія шляхом мейозу утворюються 4 великі спори (n), одна з яких перетворюється в жіночий заросток гаметофіт, а три відмирають. Спора тричі ділиться мітотично, і утворюється 8-ядерний зародковий мішок. Ближче до пилкової трубки велике ядро утворює яйцеклітину, 2 сусідніх ядра – 2 супутні клітини – синергіди. На протилежному полюсі мішка розташовуються 3 клітини-антиподи, а в центрі утворюється центральна двоядерна клітина. Усі ядра гаплоїдні.

У пилкових мішках тичинок з клітин мікроспорангія шляхом мейозу утворюється багато дрібних спор (n). Усі вони дають початок чоловічому заростку – гаметофіту. Спора мітотично ділиться і утворює вегетативну та генеративну клітини. Ядро генеративної клітини ділиться ще раз і утворюються 2 спермії. Вегетативна та генеративна клітини покриваються оболонкою і утворюється пилкове зерно. При попаданні пилку на приймочку маточки вегетативна клітина проростає й утворює пилкову трубку, по який переміщується генеративна клітина до пилковходу. Два спермії через пилковхід потрапляють у зародковий мішок. Один спермій зливається з яйцеклітиною і утворюється зигота (2п), з якої розвивається зародок насіння. Інший спермій зливається з 2 ядрами центральної клітини, в результаті чого утворюється ендосперм (Зn) насіння, в якому нагромаджуються поживні речовини. Цей процес називається подвійним заплідненням і був відкритий російським вченим С. Г. Навашиним. У результаті подвійного запліднення в насінному зачатку утворюється насінина, а з покриву насінного зачатка – насіннєва шкірка. Навколо насінини з зав’язі та інших частин квітки формується плід.

Отже, від нижчих до вищих рослин спостерігається чергування двох поколінь: гаметофіта та спорофіта. У вищих рослин спорофіт домінує над гаметофітом.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дієприкметниковий зворот приклади.
Ви зараз читаєте: ГАМЕТОГЕНЕЗ І РОЗВИТОК РОСЛИН – РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ