ГАЗООБМІН ГРУНТОВИЙ


Екологія – охорона природи

ГАЗООБМІН ГРУНТОВИЙ – обмін газів між рідкою, твердою, газовою та живою фазами грунту, а також переміщення газів у грунті, взаємообмін газів між грунтом і атмосферою, в т. ч. кореневою системою рослинних організмів.

Історико географічні регіони світу.
Ви зараз читаєте: ГАЗООБМІН ГРУНТОВИЙ