Практична робота № 1. Різноманітність членистоногих

1. В, 2. В, 3. В, 4. В, 5. В, 6. Г, 7. В, 8. А, 9. Г, 10. А, 11. А, 12. Б Мета: з’ясувати загальні ознаки членистоногих, навчитися розподіляти їх на ракоподібних,

Тестові завдання до теми 2

Тестові завдання до теми 2 Розділ V 1 – в, 2 – б, 3 – б, 4 – в, 5 – а, 6 – в, 7 – а, 8 – г, 9 – в,

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Розв’язування задач з екології

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Тема: Розв’язування задач з екології. Мета: навчитись розв’язувати типові екологічні задачі, скласти спрощену математичну модель взаємин хижака і жертви в угрупованні. Обладнання: текст практичної роботи в підручнику. Хід роботи Задача

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 Тема: Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій. Мета: Навчитися розпізнавати види мутацій. Обладнання: текст практичної роботи в підручнику, таблиці генетичного коду ДНК та РНК. Хід роботи Задача 1. В

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Ембріогенез хордових

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Тема: Ембріогенез хордових. Мета: Вивчити основні стадії ембріонального розвитку хордових, його особливості на прикладі ланцетника та жаби. Обладнання та матеріали: світлові мікроскопи, постійні мікропрепарати, малюнки різних етапів розвитку ланцетника, кісткових

Практична робота № 2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі

Мета: навчитися розпізнавати види молюсків за будовою мушлі. Хід роботи. 1. Черепашка не має стулок. Устя черепашки закрите кришечкою. Черепашка велика, більш ніж 2,5 см заввишки, з трьома повздовжніми смужками. Клас Черевоногі Ряд Передньозяброві

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Тема: Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння. Мета: порівняти нормальні і мутантні форми дрозофіл, з’ясувати причини мутацій та їх роль, навчитися розпізнавати ознаки мутаційної мінливості. Обладнання: мікроскопи, мікропрепарати

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 Порівняння природного та штучного добору

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 Тема: Порівняння природного та штучного добору. Мета: Дати порівняльну характеристику природного та штучного добору, знайти риси схожості та відмінності, з’ясувати роль природного та штучного добору. Обладнання: табл. “Природний добір”, “Штучний

Тестові завдання до теми 4

Тестові завдання до теми 4 1 – в, 2 – в, 3 – б, 4 – а, 5 – г, 6 – а, 7 – г, 8 – г, 9 – б, 10 –

Тестові завдання до теми 6

Тестові завдання до теми 6 1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – в, 5 – в, 6 – б, 7 – в, 8 – а, 9 – б, 10 –
Page 2 of 212