ГДЗ з фізики

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ § 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу Запитання до вивченого 1. Рух матеріальної точки по коловій траєкторії зі

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

Рівень А № 361 Існування електронів у складі атома, підтверджується виникненням катодних променів, явищами фотоефекту та електризації тіл. Доказами складної будови атома стали відкриття рентгенівського випромінювання та радіоактивності, розсіювання α-частинок на металевій фользі, спектрів

Фізика в побуті, техніці, виробництві

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ § 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві Запитання до вивченого 1. При проходженні току провідник нагрівається – праска, кавоварка, чайник. Газовий розряд – енергозберігаючи

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ § 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску Запитання до вивченого 1. Оскільки тиск обернено залежить від площі, то чим більша площа опори, тим менше тиск, отже на

Вправа 20

Вправа 20 1. Дано: ε = 30 В Розв’язання: Згідно із законом ЕРС самоіндукції: Звідси Визначимо значення: Відповідь: індуктивність соленоїда 0,375 Гн. L – ? 2. Дано: L = 2 Гн ε= 20 В

Вправа 6

Вправа 6 1. Дано: Q = 0,012 Кл А = 0,36 Дж Розв’язання: Різниця потенціалів між двома точками електричного поля: Перевіримо одиниці фізичних величин: Підставимо числові значення: Відповідь: різниця потенціалів 30 В. ?φ –

Вправа 5

Вправа 5 1. Дано: Q = 2мкКл = = 2 ? 10-6 Кл R = 3 м Розв’язання: Потенціал електричного поля точкового заряду дорівнює: Перевіримо одиниці фізичних величин: Підставимо числові значення: Відповідь: потенціал поля

Вправа 1

Вправа 1 1. Дано: Q = 0,2 мкКл = 2 ? 10-7 Кл Розв’язання: Сила, з якою електричне поле діє на заряджене тіло, дорівнює: Модуль цієї сили F = qE. Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 11

Вправа 11 1. Дано: С = 200 мкФ = 2 ? 10-4 Ф?φ = 1000 В Розв’язання: Енергія конденсатора визначається за формулою: Перевіримо одиниці фізичних величин: Підставимо числові значення: Відповідь: енергія конденсатора 100 Дж.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Тема: Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом. Мета: вивчити основні властивості напівпровідникового діода. Обладнання: германієвий напівпровідниковий діод, амперметр, джерело струму, провідники, реостат з ковзним контактом, вимикач, вольтметр. Теоретичні відомості Принцип
Page 1 of 812345678