ПЕРЕХІД ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРИКМЕТНИКИ ТА ІМЕННИКИ

§ 24. ПЕРЕХІД ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРИКМЕТНИКИ ТА ІМЕННИКИ Вправа 240 II. Твій труд незрівняний ні з чим. Вправа 241 I. СтрашеНнИй, з’єднаНИй, незнищеНИй, незнищеНнИй, незрівняНИй, незрівняНнИй, нездолаНИй, освітлеНИй, невблагаНнИй, незлічеНнІ, намальований, написаний, незлічеНІ, нездолаНнІ,

Вправи 115-200

115. І. Самоідентифікація – 1. Визначення самим громадянином своєї національної приналежності. 2. Соціально-психологічний процес, що являє собою усвідомлення соціальною групою своєї тотожності (єдності усіх членів на основі будь-яких ознак), а окремим індивідом – своєї

Вправи 252-293

252. І. Док. вид Недок. вид СКРивлений ПРОгірклий ВИХований ОХЛялий СТИснений ЗАСкорузлий ШУКаючий ЗМАльовуваний ЛЕЖачий ЗНАючий МІЦніючий II. “І скаже світ: – Ти крихта у мені”. 253. І Пас. Акт. ЗСУшений ЗНАючий ДООпрацьований ЗАЛиплий

Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ § 32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень Прикм. прикм. прикм. прикм. прикм. дієсл. дієсл. 355. 1. Рожеві, зелені, голубі, оранжеві, білі кольори Заливали світ і П’янили Дієсл. Свідомість.

Змінювання іменників за відмінками

РОЗДІЛ 6. ЧАСТИНИ МОВИ ТЕМА. ІМЕННИК § 32. Змінювання іменників за відмінками 322. Вистрибнула (хто?) білка; хвіст (у кого?) у білки; допоміг (кому?) білці; стерегли (кого?) білку; рушити (за ким?) за білкою; ворушив (на

Одиниці мови

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, СЛОВОТВОРУ, ГРАМАТИКИ, СТИЛІСТИКИ ТА ПРАВОПИСУ § 10. Стилістичні засоби морфології 142. Слова, що надають текстові урочистості: Воскресіння (ім.), Великодня (ім.). Вражено (присл.), Всенародним (прикм.), Диво

Займенники й контекст

МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ § 14. Займенники й контекст ПОЯСНЕННЯ Займенник – самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. За значенням і граматичними ознаками виділяють 9 розрядів займенників:

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 450. Україна – [у|кра|й’і’|на]; У – [У] – ненаголошений гол. – “у”; К – [к] – глухий твердий пригол. – “ка”; Р – [р]’-дзвінкий твердий пригол.- “ер”; А – [а]