Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

РОЗДІЛ 5. БУДОВА СЛОВА § 21. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками Пояснення Під час відмови глухих звуків чується тільки шум, а під час вимови дзвінких приголосний звуків чується голос

Вправи 653-699

653. 1. Їй-богу, не чую і не кричіть. 2. Ах, яка кругом краса! 3. Гай-гай, куди поділась моя радість. 4. “Гу-гу-гу-у!” – застогнав пугач серед лісу. 5. Та ось із – за темних вільх

Риторика як наука й мистецтво

§ 15. Риторика як наука й мистецтво 146.2. У тексті перелічені такі риторичні фігури: Анафора Тільки тобою білий святиться світ, Тільки тобою повняться брості віт, Запарувала духом твоїм рілля, Тільки тобою тішиться немовля. Спів

СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ ТА ПІДРЯДНОСТІ

§ 46. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ ТА ПІДРЯДНОСТІ Вправа 482 Єднальні Протиставні Розділові Зіставні І Але, а Та, чи, то…то (повторюваний) А II. У 1, 3, 4, 5, 7 та 8 реченнях сполучники з’єднують частини складного

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ

ТЕМА 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ Вправа 586 І. Тема: Шевченко-художник. Основна думка: автор тексту зосереджує увагу на малюнку Т. Г. Шевченка “Почаївська лавра з півдня”, що характеризує його як великого колориста, зрілого майстра

ТВОРЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

§ 21. ТВОРЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ Вправа 210 I. Зібрати – зібраний, подолати – подоланий, обстругати – обструганий, атакувати – атакований, зупинити – зупинений, загородити – загороджений, розщепити – розщеплений, обставити – обставлений, захистити –

Розповідні, питальні і спонукальні речення. Окличні речення

РОЗДІЛ 3. РЕЧЕННЯ § 7. Розповідні, питальні і спонукальні речення. Окличні речення Пояснення Слова в реченні, що відповідають на певні питання, називаються членами речення. Член речення, який вказує, про кого або про що мовиться

Вправи 7-100

7. ІІІ І коха Нн Я має пори року, Має вихідні й Св Яткові дні, То воно дає гіркі уроки, То майне прощал Ь Но вдалині. (коми між однорідними присудками, з’єднаними безсполучниковим зв’язком і