Вправи 150-199

150. Слово “слово” вжито у тексті у прямому значенні. 162. 1. Образ життя школяра передбачає оволодіння вмінням самостійно знаходити та обробляти інформацію.2.Мовний режим передбачає спілкування у школі як на уроках, так і після них

Вправи 305-399

305. І. Без’язикий, бар’єр, бюджет, безіменний, борються, безголів’я, бязь, бюро, в’яз, верб’я, верф’ю, в’юнок, в’язальниця, грюкати, дев’ять, дзвякнути, свято, м’ята, Кюв’є, Лук’яненко, медвяний, п’єса, п’єдестал, прем’єра, роз’юшити, об’єднати, ряд, Рєпін, Руж’є, сузір’я, серйозний, тьмяний,

Слова, близькі за значенням (синоніми)

РОЗДІЛ 4. СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА § 13. Слова, близькі за значенням (синоніми) Пояснення Синоніми – це слова, що мають різне звучання, але однакові чи близькі за своїм значенням. Наприклад: дружити, приятелювати, товаришувати, заприязнюватися. Синоніми

Вправи 5-48

Вправа 5 Квіти в українській символіці відіграють значну роль, оскільки символізують дорогі для людини поняття, як-от, наприклад, мальви, чорнобривці – символ рідного дому; барвінок символізує вічну красу, молодість, здоров’я, а також пам’ять; соняшник асоціюється

Члени речення. Головні і другорядні члени речення Зв’язок слів у реченні

РОЗДІЛ 3. РЕЧЕННЯ § 9. Члени речення. Головні і другорядні члени речення Зв’язок слів у реченні 93. Слова у, в не є членами речення, бо до них не можна поставити запитання. Вони служать для

Типи підрядного зв’язку в словосполученні

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ § 19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні Повне узгодження Неповне узгодження Чарівна розмова Одинадцята година Смачна кольрабі сумні хмари Місто Чернівці Озеро Тельбін Брати-богатирі Безпосереднє керування Опосередковане керування Скласти екзамени Копати картоплю

ОПИС ДІЙ. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

ТЕМА 8. ОПИС ДІЙ. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ Вправа 602 І. Процес випікання хліба не є простим. У цей день жінка одягала чисту сорочку й вишитий

Вправи 502-599

502. І. Поводити себе, ставитися до людей, брати участь, замовляти обід, довести теорему, винести подяку, думати про сказане, давати оцінку, відігравати важливу роль, показувати фільм, дякувати вчителеві. 506. 1. А. 2. А. 3. В.

НАПИСАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

§ 43. НАПИСАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ Вправа 446 І. Тип: розповідь. Стиль: науковий. Висловлювання створено з метою профілактичної роботи серед учнів. II. Унаслідок – шляхом поєднання іменника з прийменником; під час – шляхом поєднання іменника з

Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ § 31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень Речення, у яких є всі члени речення, необхідні для певного структурного типу, називаються Повними : Без мрії не родить жито.