Вправи 321-324

321. II. Синій вологий ранок насилу пробивався крізь осінній туман. Жовті дубові чагарники були в росі. Малишкін ішов поряд і майже не дивився по боках – він не відривав від мене очей. Він примушував

Що таке текст

РОЗДІЛ 2. ТЕКСТ § 4. Що таке текст Пояснення Пригадайте! Зв’язані за змістом речення утворюють текст. Слово “текст” з латини означає сплетіння, з’єднання. У тексті речення розміщені у певній послідовності. До тексту можна дібрати

Пряма й непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення § 14. Пряма й непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості 200.ІІ. 1. “Отже, тут кращі хліба, ніж за селом, – подумав сам собі, – тут,

Вправи 100-159

100. Страсний тиждень, водохресні морози, усний епос, доблесний воїн, улесливий ворог, почесне звання, швидкісне шосе, обласний архів, виїзна нарада, кількісний склад, вартісний захід, особистісний підхід, капосна лисиця, аванпостний загін, баластний запас, контекстні синоніми, контрастні

Вправи 150-199

150. Слово “слово” вжито у тексті у прямому значенні. 162. 1. Образ життя школяра передбачає оволодіння вмінням самостійно знаходити та обробляти інформацію.2.Мовний режим передбачає спілкування у школі як на уроках, так і після них

Вправи 305-399

305. І. Без’язикий, бар’єр, бюджет, безіменний, борються, безголів’я, бязь, бюро, в’яз, верб’я, верф’ю, в’юнок, в’язальниця, грюкати, дев’ять, дзвякнути, свято, м’ята, Кюв’є, Лук’яненко, медвяний, п’єса, п’єдестал, прем’єра, роз’юшити, об’єднати, ряд, Рєпін, Руж’є, сузір’я, серйозний, тьмяний,

Слова, близькі за значенням (синоніми)

РОЗДІЛ 4. СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА § 13. Слова, близькі за значенням (синоніми) Пояснення Синоніми – це слова, що мають різне звучання, але однакові чи близькі за своїм значенням. Наприклад: дружити, приятелювати, товаришувати, заприязнюватися. Синоніми

Вправи 5-48

Вправа 5 Квіти в українській символіці відіграють значну роль, оскільки символізують дорогі для людини поняття, як-от, наприклад, мальви, чорнобривці – символ рідного дому; барвінок символізує вічну красу, молодість, здоров’я, а також пам’ять; соняшник асоціюється