Члени речення. Головні і другорядні члени речення Зв’язок слів у реченні

РОЗДІЛ 3. РЕЧЕННЯ § 9. Члени речення. Головні і другорядні члени речення Зв’язок слів у реченні 93. Слова у, в не є членами речення, бо до них не можна поставити запитання. Вони служать для

Типи підрядного зв’язку в словосполученні

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ § 19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні Повне узгодження Неповне узгодження Чарівна розмова Одинадцята година Смачна кольрабі сумні хмари Місто Чернівці Озеро Тельбін Брати-богатирі Безпосереднє керування Опосередковане керування Скласти екзамени Копати картоплю

ОПИС ДІЙ. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

ТЕМА 8. ОПИС ДІЙ. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ Вправа 602 І. Процес випікання хліба не є простим. У цей день жінка одягала чисту сорочку й вишитий

Вправи 502-599

502. І. Поводити себе, ставитися до людей, брати участь, замовляти обід, довести теорему, винести подяку, думати про сказане, давати оцінку, відігравати важливу роль, показувати фільм, дякувати вчителеві. 506. 1. А. 2. А. 3. В.

НАПИСАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

§ 43. НАПИСАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ Вправа 446 І. Тип: розповідь. Стиль: науковий. Висловлювання створено з метою профілактичної роботи серед учнів. II. Унаслідок – шляхом поєднання іменника з прийменником; під час – шляхом поєднання іменника з

Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ § 31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень Речення, у яких є всі члени речення, необхідні для певного структурного типу, називаються Повними : Без мрії не родить жито.

Вправи 202-299

202.І. Слова зі спрощенням: обласного. Слова з фонетичним подовженням приголосних: бездоганним, життя, лікування, навчання, паління. 206. а) Стіл – стола, чоло – чільний, гребти – загрібати, кінь – коня, віз – воза, піч –

ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

ТЕМА 15. ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ Замітка – це жанр інформаційної журналістики. Основою замітки є новина, яку журналіст описує, відповідаючи на запитання: .”що трапилось?”, “де трапилось?”, “коли це трапилось?”, “хто брав у цьому