Риторичне запитання, його стилістичні функції

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ § 22. Риторичне запитання, його стилістичні функції Риторичне запитання не потребує відповіді, оскільки вона загальнозрозуміла. 264. ІІІ. 1) [найб’Л’ше] – 9 б., 8 зв. [жит’: М] – 6 б., 5 зв. [пропозЦ’ійу]

Переклад різностильових текстів

§ 30. Переклад різностильових текстів 246.2. Примітки Миколи Кіндратовича Вороного, висловлені в листі, свідчать про те, що в процесі перекладу потрібно не просто шукати еквіваленти слів оригіналу, а звертати увагу на їхнє семантичне наповнення

Поняття комунікації

§ 12. Поняття комунікації 123. Різновид вербальної комунікації Кількість Учасників Ситуація спілкування Внутрішня 1 Міркування про щось наодинці, людина розмовляє сама із собою Міжособистісна 2 Діалог з колегою, родичем тощо. Під час розмови важливу

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ

§ 40. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ Вправа 413 І. Безжалісно – без жалю, інколи – час від часу, безконечно – без кінця, самотньо – на самоті, неуважно – без уваги, дивно – на диво, щороку

Вправи 200-243

Вправа 200 Підписаний документ кардинально міняв справу. Фірма, з якою була укладена угода на будівництво, несподівано збанкрутувала. Змінити скрутне економічне становище держави не здатен був жоден проголошений закон. Значно полегшив роботу надрукований посібник з

МАЙБУТНІЙ ЧАС

§ 11. МАЙБУТНІЙ ЧАС Вправа 102 I. Розказувати – розказуватиму, буду розказувати (недок. в.). Обточувати – обточуватиму, буду обточувати (недок. в.). Ростити – роститиму, буду ростити (недок. в.). Визначати – визначатиму-буду визначати (недок. в.).

Вправи 251-300

251. – і-: увечері, угорі, вкупі, уночі, врешті, усередині, доволі, опівдні, опівночі, зарані, напровесні, віднині. – и-: безвісти, взнаки, восени, догори, зсередини, навіки, узнаки, навскоси, завтовшки, подекуди. 253. Думка про любов хвилює юних ще

ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

§ 42. ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ Вправа 438 I. 1. На золоті крил Із-під тучі бджола поспішає У світ (М. Стельмах). 2. Пісню ту візьму собі На спомин, пісня буде Поміж нас (В.