ГДЗ з Хімії

Вправа 65-72

№ 65. Маса атома – важлива характеристика атома. Відносна атомна маса – маса атома елемента в порівнянні з 1/12 масою атома Карбону. № 67. Запис Аr – відносна атомна маса (а. о. м), Аг

Хімічні формули речовин

№ 1. Хімічна формула – це умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. За допомогою хімічних формул записують склад речовин. № 2. Індекс показує число атомів в молекулі. Індекс записується

ЯК ДОСЛІДЖУЮТЬ РЕЧОВИНИ ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 1 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Завдання 1. Ознайомилися з назвами виданих речовин. Завдання 2. Розглянули кожну з речовин, з’ясували їх фізичні властивості. Для цього провели спостереження, а також скористувалися інформаційними

Вправа 215-220

№ 215. Ланки колообігу води в природі: – випаровування; – конденсація; – дощові опади; – участь у фотосинтезі; – поглинання коренями рослин з грунту. № 216. Технологічні процеси неможливі без води. Вода є: –

Масова частка елемента

(стор. 78) Завдання для засвоєння матеріалу 1. a) NO2, 2. С6Н12О6 – глюкоза C12H22O11 – сахароза Відповідь: масова частка Оксигену більша у формулі глюкози. 3. NH3, Масова частка показує масу атомів елементу в 100

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

№ 1. У періодичній системі хімічні елементи розміщені в пронумерованих клітинках. Номер клітинки кожного хімічного елемента невипадковий – він дорівнює заряду ядра атома. Так заряд ядра атома Оксигену +8 і його порядковий номер теж

§ 11. МАСА АТОМА. АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ, ВІДНОСНІ АТОМНІ МАСИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

№ 1. Атомна одиниця маси (а. о. м.) – маса 1/12 частини атома Карбону, ядро якого складається з 6 протонів і 6 нейтронів. № 2, 3. Число, яке одержують діленням маси атома конкретного хімічного

Хімічні властивості кисню

Контрольні запитання № 1. Хімічні властивості кисню. Взаємодія кисню з простими речовинами. 1. Взаємодія з вуглецем. С + O2 = СO2 – вуглекислий газ або карбон(ІV) оксид 2. Взаємодія з воднем. 2Н2 + O2

Вправа 46-55

№ 46. 1-А, 2-В, 3-Б, А, 4-В. № 47. Фільтруванням – б), г. Б) мідні ошурки; Г) шматочки пластмаси. № 48. Фільтрування – суміш пропускають через фільтр, а часточки твердої речовини затримуються фільтром. №

Вправа 131-138

№ 131. А) Кисень – проста речовина Оксигена; Б) вода утворена Гідрогеном і Оксигеном; В) молекула кисню складається із двох атомів Оксигену; Г) у результаті фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ, а виділяють кисень. №
Page 1 of 812345...Last »