ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 5 ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

§17. ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

· Пригадайте, де розташовані полюси земної кулі.

· Що таке екватор?

Певно, всім відома гра “Морський бій”. Коли в неї грають, то обов’язково беруть аркуш паперу в клітинку. Зверху над клітинками надписують букви алфавіту, а збоку, по верти­калі – цифри. Користуючись ними (наприклад, А4), можна знаходити “ворожі” кораблі. За таким принципом утворена й градусна сітка, де паралелі й меридіани мають свої позна­чення на рамці

карти або глобусі.

ГЕОГРАФІЧНА ШИРОТА. Відстань уздовж меридіана в градусах від будь-якої точки земної поверхні до еквато­ра називають географічною широтою. Географічна широта змінюється від 0° до 90°. Її відлічують від екватора, який має нульову широту. Паралелі паралельно екватору можна проводити через різну кількість градусів, наприклад через кожні 10°. Тоді перша на північ і перша на південь від еква­тора буде 10°, друга – 20°, третя – 30° і т. д. 90° – це точка полюса. Ці цифри означають географічну широту місця. Усі точки земної поверхні, розташовані на одній паралелі, мають однакову широту.

Розрізняють

широту північну і південну. Точки, розмі­щені на північ від екватора, у Північній півкулі, мають північну широту (пн. ш.). А ті, що розміщені на південь від екватора, у Південній півкулі, – південну широту (пд. ш.). На картах зна­чення паралелі пишуть збоку вздовж рамки, а на глобусі – біля перетину з меридіанами 0° і 180°.

ЯК ВИЗНАЧИТИ ГЕОГРАФІЧНУ ШИРОТУ. Щоб визначи­ти широту якого-небудь об’єкта, потрібно визначити пара­лель, на якій він розміщений. Наприклад, на мал. 55 точка А лежить на паралелі, яка віддалена від екватора на 60° на північ.

Отже, її широта – 60° пн. ш. Або, наприк­лад, на карті місто Каїр розташоване на паралелі, яка віддалена від екватора на 30° на північ. Отже, його широта – 30° пн. ш.

Але не всі точки земної кулі лежать на проведених на карті паралелях. Якщо об’єкт розміщений між двома паралеля­ми, то щоб визначити широту, потрібно:

1) визначити широту найближчої до об’єкта паралелі (від екватора); 2) до цієї широти додати кількість градусів від паралелі до об’єкта. Наприклад, місто Делі розташоване між 20° і 30° пн. ш. Найближча від екватора паралель – 20-та. Визначаємо кількість градусів, що відповідають відстані від 20-ї паралелі до Делі, – це приблизно 9°. Отже, його широта становить: 20° пн. ш. + 9° = 29° пн. ш.

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

Позначення географічної широти на картах

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

Мал. 55. Географічна широта

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

Мал. 56. Географічна довгота

А як визначати географічну широту за картою України, адже на ній не позначено екватор? У такому разі відлік ведеться від першої проведеної найбільш південної паралелі.

ГЕОГРАФІЧНА ДОВГОТА. Щоб знайти об’єкт на карті, недостатньо знати, на якій широті він розміщений. Адже одна паралель проходить че­рез численні об’єкти земної кулі. Тому, крім географічної широти, потрібно знати й географічну довготу. Географічна довгота – це відстань уздовж паралелі в градусах від будь-якої точки земної поверхні до нульового меридіана.

Відлік довготи починають від нульового (0°), або початко­вого, меридіана. Меридіан, протилежний нульовому, має довготу 180°. Вони ділять земну кулю на дві півкулі – Західну і Східну. На глобусі меридіан, протилежний нульовому, має довготу 180°. Отже, довгота може змінюватися від 0° до 180° в обох півкулях. Усі точки земної поверхні, що розташовані на схід від нульового меридіана до протилежного йому 180-го, мають східну довготу (сх. д.). Точки, розміщені на захід від нульового меридіана до 180-го, мають західну довготу (зх. д.). Усі точки на початковому меридіані мають довго­ту 0°. На глобусі й карті значення меридіанів (10°, 20°, 30° і т. д.) підписані по екватору. Це і є географічна довгота.

ЯК ВИЗНАЧИТИ ГЕОГРАФІЧНУ ДОВГОТУ. Щоб визначити географічну довготу об’єкта, потрібно знайти меридіан, на якому він розміщений. Наприклад, якщо на мал. 56 точ­ка А розташована на меридіані, що віддалений від нульового на захід на 40°, то її довгота – 40° зх. д. Або, наприклад, якщо на карті місто Сантьяго лежить на меридіані, що віддалений від нульового на захід на 70°, то його довгота – 7 0° зх. д.

Якщо ж об’єкт розташований між двома меридіанами, то визначають найближчий до нього меридіан (від нульового)” додають число градусів від меридіана до самого об’єкта. Наприклад, місто Пекін розта­шоване між 110-м і 120-м меридіанами на схід від нульового меридіана. Відстань від 110-го меридіана (відлік ведемо від нульового) до Пекіна близько 6°. Отже, його географічна довгота становить: 110° сх. д. + 6° = 116° сх д.

Відправні точки відліку

Для відліку широт є природна відправна точка 0°, що лежить на однаковій відстані від полюсів. Це екватор. А вибір меридіана, який відповідав би 0° довготи, залежав від людей. У XIX ст. вагалися, що вважати за відправну точку: чи меридіан Паризької обсерва­торії (Франція), чи Гринвіцької поблизу Лондона (Велика Бри­танія). У 1884 р. на міжнародній конференції остаточно ухвалили Гринвіцький меридіан як нульовий для всіх.

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

Мал. 57. Так визначали географічну довготу в давнину. На небі зображені всі небесні світила, потрібні для орієнтування мореплавцеві. Худ. Жакде Во (1583 р.)

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ. Паралель і меридіан можна провести через будь-яку точку земної кулі. Водночас через кожну точку можна провести тільки одну паралель і тільки один меридіан. Тоді виникає перетин напрямків “північ – південь” і “захід – схід”. Ось такий +.

Отже, точка земної поверхні може мати лише одну гео­графічну широту і одну географічну довготу. Широта і дов­гота точки є її географічними координатами. Вони вказують на точне розташування конкретної точки на поверхні Землі, можна сказати – є її географічною адресою.

Щоб знайти об’єкт на карті за заданими географічними координатами, потрібно:

1) з’ясувати, у якій півкулі (Північній чи Півден­ній, Західній чи Східній) потрібно його шукати;

2) за числами широти і довготи визначити відпо­відні їм паралель і меридіан; 3) знайти точку їх перетину. Наприклад, географічні координати Києва – 51° пн. ш., 31° сх. д.

GPS-навігатор визначає координати

Використовуючи сигнали штучних супутників, GPS – пристрої можуть встановлювати місцезнаходжен­ня користувача у будь-якій точці земної кулі. Ці дані процесор при­строю перетворює на градуси, зіставляє їх з картою – і на карті і на екрані вказується місце, де ви перебуваєте.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Географічна широта – відстань уздовж меридіана в градусах від будь-якої точки земної поверхні до екватора.

– Географічна довгота – відстань уздовж паралелі в градусах від будь-якої точки земної поверхні до нульового меридіана.

– Географічні координати – це широта і довгота точки земної поверхні.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. За мал. 55 на с. 65 визначте географічну широту точок Б, В, Г, Д, Е.

2. За картою півкуль (див. форзац) визначте географічну широту міст: Берліна, Буенос-Айреса.

3. За фізичною картою України визначте широту міст: Харкова, Луцька, Кіровограда.

4. Яку широту мають екватор, Північний полюс, Південний полюс?

5. Чи достатньо знати тільки широту, щоб визначити розміщення об’єкта на карті?

6. За мал. 56 на с. 66 визначте географічну довготу точок Б, В, Г, Д.

7. За картою півкуль визначте географічну довготу міст: Якутська, Сан-Франциско.

8. За фізичною картою України визначте довготу міст: Ужгорода, Житомира, Луганська.

9. Визначте географічні координати острова Кергелен.

10. У 1821 р. експедиція відкрила острів. Його координати – 69 пд. ш. і 91 зх. д. Як він називається і в якому океані розташований?

11. Герой роману Жуля Верна капітан Грант після аварії корабля зумів діста­тися острова Табор (37° пд. ш., 153° зх. д.). Покажіть цей острів на карті.

12. Моряки знайшли в океані пляшку, у якій була записка. Потерпілі з корабля, що потрапив у сильний шторм, благали про допомогу. Вода, що просочи­лася в пляшку, знищила деякі написи. Збереглися тільки такі уривки: 42… ш. і 173… д., поблизу остр… Нов..°. Як називається об’єкт, поблизу якого корабель потрапив у шторм?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

Тема: Визначення географічних координат за географічною картою.

1. За картою півкуль визначте географічну широту міст Вашингтона, Сіднея та Суецького каналу.

2. За картою півкуль визначте географічну довготу міст Парижа, Мехіко та Панамського каналу.

3. За картою півкуль визначте географічні координати міст Санкт-Петербурга, Кейптауна та озера Чад.

4. За фізичною картою України визначте географічні координати обласного центру своєї області.

5. За географічними координатами визначте об’єкти на карті півкуль:

А) найвищий водоспад світу – 6° пн. ш., 61° зх. д.;

Б) острів, який має кілька назв: Рапа-Нуї, Вайгу, але на карті його позначають під іншою назвою – 27° пд. ш., 109° зх. д.;

В) об’єкт, що його в 1856 р. відкрив англійський мандрівник Давід Лівінгстон – 18° пд. ш., 26° сх. д.

Книжкова полиця

1. Гордєєв А., Шевченко В. Таємниці карти Пірі Рейса. – Вінниця: ДП “ДКФ”, 2005.

2. Жупанський Я. Твій супутник – карта. – К.: Рад. шк., 1985.

3. Рощин О. Цікава геодезія. – К.: Рад. шк., 1973.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Для самоконтролю навчальних досягнень

1. Назвіть, який напрямок указує Полярна зоря

А на південь

Б на північ

В на схід

Г на захід

2. Укажіть, у якому напрямку туристам слід повертатися тією самою дорогою, якщо вони вирушили в похід на північний захід.

А північно-східному

Б південно-східному

В північно-західному

Г південно-західному

3. Укажіть, яким знаком на плані зображують луки.

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

4. З’ясуйте, який числовий масштаб відповідає іменованому в 1 см 500м.

А 1 : 500

Б 1 : 5000

В 1 : 50 000

Г 1:500 000

5. Зазначте, який об’єкт є початком для відліку географічної довготи.

А екватор

В північний полюс

Б нульовий меридіан

Г південний тропік

6. З’ясуйте, яка паралель найдовша.

А 80°

Б 60°

В 40°

Г 0°

7. Укажіть, яку довготу мають точки, розташовані на нульовому меридіані.

А0°

Б 0°пн. ш.

В 0° пд. д.

Г 0° сх. д

8. Установіть відповідність між зображеними на малюнку об’єктами й азимутом, за яким до них потрібно рухатися.

1 дерево

2 завод

3 будинок

4 вітряк

А 120°

Б 240°

В 300°

Г 180°

Д 60°

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

9. Установіть відповідність між числовим та іменованим видами масштабу

1 1:1000

2 1 : 10 000

3 1 : 100 000

4 1 : 100 000 000

А в 1 см 100 км

Б в 1 см 100 м

В в 1см 1 км

Г в 1 см 1 000 км

Д в 1 см 10 м

10. Поміркуйте, яке твердження є правильним:

А) карта – модель Землі;

Б) карта – модель земної поверхні.

11. Чи може бути глобус України? Відповідь обгрунтуйте.

12. Що називають легендою карти?

13. Яка подорож від полюса до полюса буде коротшою: вздовж 30-го ме­ридіана чи 60-го?

14. Визначте географічні координати міст: Токіо, Москви.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Яскравий представник українського авангардного мистецтва.
Ви зараз читаєте: ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ