Географія

І СЕМЕСТР

ВСТУП

Урок 1. Географія – наука про природу Землі, населення та його господарську діяльність. Що вивчає географія в школі

Мета: сформувати в учнів систему знань про предмет і об’єкт вивчення географії; почати формування в учнів первинних навчальних умінь працювати з навчальними підручниками з курсу; сприяти розвитку в учнів інтересу до географічної науки, виховувати в учнів потребу в розширенні знань.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: фізична карта півкуль, глобус, атлас, підручник.

ХІД УРОКУ

I.

Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Бесіда

Які науки ви вивчаєте в школі? Про що саме вони?

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Ми з вами починаємо вивчати одну з найдавніших наук про Землю – географію. На уроках географії вам доведеться стати і першовідкривачами невідомих земель, і дослідниками, і опуститися, за прикладом героїв Жуля Верна, до надр Землі, і зануритися у Світовий океан, ви навчитеся читати географічні карти. На уроках географії ми будемо вивчати природні процеси та їх причини.

IV. Вивчення нового матеріалу

Першим ужив термін

“географія” давньогрецький учений Ератосфен (“гео” – земля, “графо” – опис) у ІІІ ст. до н. е. Назва відповідала тогочасним умовам, вона описувала природу нашої планети, її гори, рівнини, океани, річки…

Першими географами були мореплавці, мандрівники, воїни, люди, які займалися торгівлею.

Виникла географія тому, що державним діячам потрібно було знати свою країну, своїх сусідів, для того щоб знати, чим торгувати, як вести каравани. Виникла тому, що моряки водили кораблі по океанах, а землероби кожний рік засівали поля і з тривогою слідкували за погодою.

У давнину людські цивілізації відокремлювались одна від одної тисячами кілометрів і були тут і ліси, і пустелі, не було тільки доріг. Так і сиділи на тих землях, де народились. Рідко коли хтось не витримував і йшов у пошуках невідомого. Кожна така подорож була подією. Ім’я відважного обростало легендами, про нього розповідали старші дітям.

Із року в рік більше людей ставало на обжитих територіях. Далі доводилось іти мисливцям у пошуках їжі. Інколи і цілі племена переходили на інші землі. Чому ж люди кидали обжиті місця? Причини різні: одні ішли від голоду, інші – від сусідів. А бувало, і сама Земля проганяла людей і тварин (зледеніння).

Ось чому серед тих, кого ми сьогодні називаємо географами, так часто зустрічаються люди незвичайних професій; вони були географами не за дипломами, не за освітою, а за родом діяльності.

Ні одній науці не обходились так дорого знання. У географію йшли відважні люди, які не могли сидіти на місці, любили малювати, ті, хто не знав іншого щастя, ніж відкривати.

Раніше географія була описовою наукою. Кожна людина, повертаючись у свої місця, розповідала про те, що бачила. Мореплавці Полінезії, не знавши писемності, робили карти з мушлів, наклеєних на солом’яній сітці.

Пройшовши довгий шлях, географія змінилась. Тепер основне завдання географії – вивчення природи, населення, господарства. Академік І. П. Герасимов писав: “Об’єктом вивчення сучасної географії є давно відкриті землі і країни, освоєні людиною, з глибоко зміненою природою, великою густотою населення, з розвинутим господарством. Головним завданням сучасної географії у всьому світі, виявляється, є не допомога в справі освоєння нових земель і природних багатств, а всебічне обслуговування великої роботи людства з використання уже відкритих багатств, перетворення природи і господарства уже освоєних районів і країн”.

Географію поділяють на фізичну, економічну і соціальну. Науки тісно пов’язані між собою. Фізична вивчає природу біля поверхні земної кулі, економічна – закономірності виробництва, господарську діяльність людей.

Вивчаючи природу, вчені вказують, як краще використовувати природні багатства на благо народу. Людина використовує багатства річок, озер, морів, лісів, видобуває корисні копалини. Але з подальшим розвитком цивілізації людина почала здійснювати на природу такі спустошливі набіги, що остання почала відступати, нерідко залишаючи людям пустирі, заболочені вирубки, безплідні яри.

Питання. Як ви вважаєте, яке завдання перед географами поставило посилення людського впливу на природу?

Географи можуть прогнозувати наслідки людської діяльності, для цього вони складають географічні прогнози.

Географія, як і будь-яка наука, має свої методи дослідження.

Робота з підручником

Вивчаючи географію, отримувати різноманітну географічну інформацію можна за допомогою не тільки підручника, а й з інших джерел.

Робота з підручником

Нині важко уявити галузь людської діяльності, де б не застосовувались знання з географії.

Питання. Які географічні знання можуть знадобитися вам у житті?

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

Бесіда

– Хто ввів термін “географія”? Зробити розшифровку цього терміну.

– Які проблеми розв’язують сучасні географи?

– Які географічні науки ви можете назвати?

– Які джерела знань допоможуть вам під час вивчення географії?

– Яке значення мають географічні знання?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф у підручнику.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Звуковий аналiз слiв ягня.
Ви зараз читаєте: Географія