Геополітика

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 1 . ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ § 11. Геополітика Суть поняття “геополітика”. Вже сама назва “геополітика” (грец. “гео” – земля і “політикос” – державні чи громадські справи) містить

Населення. Політична карта. Основні держави

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 3. Південна Америка §35 Населення. Політична карта. Основні держави Пригадайте Які чинники впливають на розміщення населення? Які держави за рівнем розвитку переважають в Африці? Мал. 125. Індіанці племені шукано мешканці

Основні показники міжнародних зіставлень ВВП за 2005 рік (відносно рівня США)

Додаток Таблиця 10 Основні показники міжнародних зіставлень ВВП За 2005 рік (відносно рівня США) Країни і території ВВП ( млрд. доларів США за ПКС) Частка країни в сукупному ВВП за ПКС (Світ = 100%)

Подорожі португальців. Відкриття Америки

РОЗДІЛ 1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ Тема 2. Епоха Великих географічних відкриттів Географічні відкриття, що заслуговують визнання “великі”, відбувалися в усі історичні епохи і трапляються навіть тепер. Але епохою Великих географічних відкриттів прийнято називати лише

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

РОЗДІЛ І V МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ Тема 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА & 31. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини Пригадай або здогадайся 1. Який єдиний великий материк існував у Північній півкулі? 2. Які гірські країни є

Населення Австралії. Україна й Австралія

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ ТЕМА 3. Австралія & 29. Населення Австралії. Україна й Австралія Пригадайте: Які раси проживають в Австралії? Чи живуть в Австралії українці? Корінне та прийшле населення. Австралія – найменш заселений

Найбільші агломерації на Землі з чисельністю жителів понад 10 млн (на січень 2009 р.)

ДОДАТКИ Додаток 5 Найбільші агломерації на Землі з чисельністю жителів понад 10 млн (на січень 2009 р.) Агломерація Кількість Мешканців Міста, що утворюють агломерацію Держава 1 Токіо 33,8 млн Йокогама, Кавасакі, Саітама Японія 2

КАНАДА

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 3. Країни Північної Америки §43. КАНАДА Загальні відомості про країну. Площа Канади – близько 10 млн км2; населення 33,7 млн осіб. Канада – друга за розмірами країна

СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 2 НАСЕЛЕННЯ СВІТУ § 8. СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ Людей можна розрізняти за багатьма ознаками: біологічними, даними від природи, і соціальними, тобто тими, що сформувалися у зв’язку із суспільним

Валовий внутрішній продукт

Додаток Таблиця 9 Валовий внутрішній продукт Роки У фактичних цінах Індекси фізичного обсягу Індексидефлятори Валовий Внутрішній Продукт Валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу Валовий Внутрішній Продукт Валовий внутрішній продукт у розрахунку на