Мережа економічних районів, критерії виділення районів і їхня спеціалізація

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ Господарському комплексі України основною одиницею його територіальної структури є економічні райони. Кожен з вас мешкає в одному з таких районів і, безперечно,

Гірські країни. Корисні копалини

РОЗДІЛ І V МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ Тема 2. ЄВРАЗІЯ & 39. Гірські країни. Корисні копалини Пригадай або здогадайся 1. Від чого передусім залежить сучасний рельєф материка? 2. Що таке платформи, складчасті пояси? 3. Як

Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 2. Атмосфера § 35. Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі Пригадайте Чи має повітря вагу? Повітря тисне на земну поверхню. Тривалий час люди вважали, що повітря невагоме. Лише

Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ §23. Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини Географічна розминка Подумайте, які показники клімату

Соціальна сфера

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО Тема 14. Соціальна сфера 1. Соціальна сфера, або сфера послуг Соціальна сфера охоплює весь перелік послуг – матеріальних і духовних, які потрібні суспільству для нормального життя та задоволення потреб кожної людини.

Повітряний і трубопровідний транспорт

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 14. ТРАНСПОРТ §34. Повітряний і трубопровідний транспорт Географічна розминка Пригадайте, що є основними показниками економічної ефективності роботи транспорту. Назвіть основне призначення трубопровідного транспорту. Повітряний транспорт. Авіаційний транспорт України після розпаду

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 2. Країни Азії Азія – один із осередків зародження цивілізації, батьківщина землеробства, штучного зрошення, міст, багатьох наукових досягнень. Тут протягом століть розвивалося багато цивілізованих держав, виникали і

Населення Південної Америки. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ ТЕМА 2. Південна Америка & 25. Населення Південної Америки. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки Пригадайте: 1. Як відбувалося заселення материка? 2. Народи яких людських рас заселили Південну

Природний рух населення України (1990 – 2007 рр.)

Додаток Таблиця 3 Природний рух населення України (1990 – 2007 рр.) Кількість народжених, тис. осіб Частка дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, % Кіль Кість Помер Лих, Тис. Осіб Природний приріст

США: ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 3. Країни Північної Америки §42. США: ГОСПОДАРСТВО, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА У ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ Господарство. За масштабами економічного розвитку США випереджають інші країни світу. Загальновизнаною є думка, що США