СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 4. Світове господарство §19. СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Значення і внутрішньогалузева структура. Сільське господарство – найдавніша галузь матеріального виробництва і особлива галузь економіки. Адже воно займається вирощуванням культурних

ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 5. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ §56. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ – Пригадайте, як організми взаємодіють із неживою природою. ЩО ТАКЕ ПРИРОДНИЙ КОМПЛЕКС. Вивчаючи геогра­фію, ви вже зрозуміли, що в природі все взаємопов’язане. Рослини

Ресурси Світового океану, їхня роль у житті людства

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИИ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ § 14. Ресурси Світового океану, їхня роль у житті людства Світовий океан – джерело важливих для людства ресурсів. У ньому мешкають численні види

Предмет економічної і соціальної географії України

ВСТУП §1. Предмет економічної і соціальної географії України Географічна розминка Пригадайте з курсу “Фізична географія України”, які античні географи складали географічні описи про українські землі. Предмет вивчення економічної і соціальної географії України. Вам уже

Географічне положення, берегова лінія та дослідження Північної Америки

Розділ VI Материки північної півкулі Анонсування теми Ви набудете знання про: – особливості географічного положення материків Північної півкулі; – історію відкриття Північної Америки та дослідження Євразії; – тектонічну будову, форми рельєфу, корисні копалини материків;

ЯПОНІЯ

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 2. Країни Азії §36. ЯПОНІЯ Загальні відомості про країну. Японія займає площу 372,2 тис. км2, кількість населення – 127,6 млн осіб. Столиця – місто Токіо, в якому

Рослинництво

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 13. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО §28. Рослинництво. Поміркуйте, які кліматичні показники впливають на вирощування сільськогосподарських культур. Зазначте, які сільськогосподарські культури зазвичай є у вашому сімейному раціоні. Загальні особливості. Рослинництво – галузь сільського

Води суходолу. Використання водних ресурсів

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ ТЕМА 1. Африка & 15. Води суходолу. Використання водних ресурсів Пригадайте: 1. Що відносять до вод суходолу? 2. Що таке річковий басейн, вододіл, річкова система, режим річки? 3. Які

Світові ресурси природного газу, 2008 р

ДОДАТКИ Додаток 8 Світові ресурси природного газу, 2008 р. (за даними BP Statistical Review of World Energy) Регіон, країна Доведені запаси, трлн м3 Видобуток, млрд М3 Споживання, млрд м3 Світ 185,02 Span lang=UK style=’font-family:

Національна екологічна мережа України

Розділ 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА Тема 2. ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Знання про використання й охорону природних умов, ландшафтів і природних ресурсів потрібні всім