ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 5. Глобальні проблеми людства § 22. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ Поняття про екологічні проблеми. До екологічних проблем належать такі зміни стану довкілля, які можуть погіршити (прямо або опосередковано) умови

ПІЗНАННЯ НОВИХ ЗЕМЕЛЬ

РОЗДІЛ I РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ Тема 2 ВІДКРИТТЯ НОВИХ ЗЕМЕЛЬ ТА НАВКОЛОСВІТНІ ПОДОРОЖІ § 4. ПІЗНАННЯ НОВИХ ЗЕМЕЛЬ · Пригадайте, які цінні уявлення про Землю виникли в Стародавній Греції. ПЛАВАННЯ ВІКІНГІВ. Вікінги

Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 24. Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах Пригадайте, що таке топографічні й дрібномасштабні карти. Спосіб горизонталей. Для зображення рельєфу на плані чи карті (на площині) потрібно було

Збройні конфлікти у світі

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 1 . ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ § 6. Збройні конфлікти у світі Збройні конфлікти і війни – потужна світова проблема. Сотні тисяч людей в усьому світі щороку стають

ХВИЛІ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 3 ГІДРОСФЕРА §43. ХВИЛІ Чи доводилося вам спостерігати за хвилями на поверхні моря (озера, водосховища)? Розкажіть про свої враження. ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ ХВИЛІ. Води Світового океану по­стійно рухаються. На берег

Кліматичні пояси Землі

Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки & 6. Кліматичні пояси Землі Пригадайте: Які існують закономірності поширення температури повітря та опадів на

Географічні закономірності Землі, відображення їх на картах. Карта часових поясів

ВСТУП §2 Географічні закономірності Землі, відображення їх на картах. Карта часових поясів Пригадайте ” Як класифікують карти? Чому змінюється день і ніч на Землі? Розумно впорядкована планета. Ви вже знаєте, що Земля впро­довж мільярдів

Виробництво сільськогосподарської продукції усіма категоріями господарств

ДОДАТКИ Додаток 14 Виробництво сільськогосподарської продукції усіма категоріями господарств Рік Площа сільськогосподарських угідь, тис. га Індекси сільськогосподарського виробництва, % до попереднього року Усі категорії господарств У тому числі Валова продукція З неї Сільськогосподарські Підприємства

УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

РОЗДІЛ I РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ Тема 1 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНИНУ §3.УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ – Пригадайте з уроків історії, як жили первісні люди – збирачі та мисливці. –

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД КРАЇН СВІТУ. КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ, ПЛОЩЕЮ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 1 ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ § 4. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД КРАЇН СВІТУ. КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ, ПЛОЩЕЮ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ Поняття “державний лад” має три складові: форма