Ріки басейнів Тихого й Індійського океанів

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §53 Ріки басейнів Тихого й Індійського океанів Пригадайте Що таке меандри і чому вони утворюються? У Євразії течуть великі повноводні річки (мал. 180-182). Разом во­ни несуть більше

Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Південної Америки

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 2. Південна Америка & 20. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Південної Америки Пригадайте: 1. У якій частині Південноамериканської літосферної плити розташований материк? Яка частина Південної Америки знаходиться

Столичний район

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ §42. Столичний район Географічна розминка Поміркуйте, чому район має назву Столичний. Згадайте, що таке екологічна ситуація, спираючись на знання з фізичної географії

Географія у стародавньому світі

РОЗДІЛ 1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі “Людина завжди прагнула пізнати себе і довколишній світ. Ще у давніх міфах різних народів бачимо намагання пояснити виникнення світу, Сонячної системи. Пізніше стародавні

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ Євразія та Північна Америка відносяться до материків Північної півкулі. Обидва континенти мають багато спільних ознак природи, пов’язаних як з їх сучасним розміщенням на земній кулі, так і зі спільністю

Зовнішня торгівля України. Іноземні інвестиції

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 16. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ §38. Зовнішня торгівля України. Іноземні інвестиції Географічна розминка Назвіть країни, з якими Україна має найрозвинутіші економічні зв’язки. Серед сучасних форм міжнародного

Протяжність трубопроводів у країнах світу

ДОДАТКИ Додаток 19 Протяжність трубопроводів у країнах світу Країна Протяжність трубопроводів, тис. км Нафто – і нафтопродуктопроводи Газопроводи Всього США 276,0 331,0 607,0 Росія 63,0 150,0 213,0 Німеччина 7,5 97,6 105,1 Канада 23,5 75,0

Літосферні плити. Походження материків і океанів

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 1. Літосфера §22. Літосферні плити. Походження материків і океанів Пригадайте Що таке астеносфера? (Див. § 21.) Літосферні плити – великі частини літосфери. Земна кора не є суцільною. Вона розділена

Природні зони. Закономірності їх розміщення

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ ТЕМА 1. Африка & 16. Природні зони. Закономірності їх розміщення Пригадайте: Що таке природна зона? Які ви знаєте природні зони? У якій природній зоні ви живете? Поширення природних зон

Зональні та азональні природні комплекси

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 5. Географічна оболонка § 60. Зональні та азональні природні комплекси Пригадайте Що називають природними комплексами? Завдяки яким зв’язкам утворюються природні комплекси? (Див. вступ до теми 5 і § 59.)