Географічна оболонка, закономірності її формування і розвитку

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 5. Географічна оболонка “В усьому є частина всього” – так казали у стародавньому світі. Й справді, у природі все взаємопов’язане. Жодний з компонентів природи не залишається “самотнім”. Жодна з

Визначення відстаней на місцевості, плані та карті

РОЗДІЛ 2 ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ Тема 1. Способи зображення Землі § 14. Визначення відстаней на місцевості, плані та карті Пригадайте Чим користуються у побуті й на уроках математики для вимірювання довжини? Яка

Природні зони: степи, пустелі та напівпустелі. Висотна поясність Анд

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 3. Південна Америка §34 Природні зони: степи, пустелі та напівпустелі. Висотна поясність Анд Пригадайте За яких умов утворюється зона пустель? Чому природні комплекси в горах змінюються з висотою? Пампа. На

Гідросфера. Вода на Землі

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 38. Гідросфера. Вода на Землі Назвіть головні складові частини водної оболонки Землі. У яких станах перебуває вода в природі? У якому стані воду не можна спостерігати? Що вам відомо

Джерела географічної інформації про материки й океани

ВСТУП & 2. Джерела географічної інформації про материки й океани Пригадайте: 1. Які ви знаєте джерела географічної інформації? 2. Якими джерелами інформації вам доводилося користуватися? Джерела вивчення й дослідження материків і океанів. Знання про

Тектонічна будова і рельєф. Рівнини

РОЗДІЛ І V МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ Тема 2. ЄВРАЗІЯ & 38. Тектонічна будова і рельєф. Рівнини Пригадай або здогадайся 1. Від чого передусім залежить сучасний рельєф материка? 2. Що таке платформи? Якими за віком

Зайнятість населення

ДОДАТКИ Додаток 6 Зайнятість населення Регіон, Країна Зайнятість населення в промисловості, % Зайнятість населення в сільському, лісовому та рибному господарстві, % Зайнятість населення в обслуговуючих галузях господарства, % Німеччина 33 3 64 Франція 25

ГРУНТИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 4 БІОСФЕРА ТА ГРУНТИ §55. ГРУНТИ – Пригадайте курсу природознавства, що таке грунт. – Яка особливість відрізняє грунт від гірських порід? УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРУНТІВ. Землю називають годувальницею. Такою пробить

Мінеральні природні ресурси

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИИ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ § 13. Мінеральні природні ресурси Мінеральні ресурси: структура і класифікація. Мінеральні ресурси є головним джерелом матеріального виробництва суспільства. У світі їх налічують понад

Електроенергетика

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО Тема 5. Електроенергетика 1. Електроенергетика як складова ПЕК України, її значення Електроенергетика є базовою галуззю господарського комплексу України. Від рівня її розвитку залежить функціонування всіх інших галузей господарства. Найбільшими споживачами електроенергії