Життя річки

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 43. Життя річки Яку роботу виконує річка? Чи змінюється рівень води в річці протягом року? Робота річок. Річки – невтомні трудівниці. Вони поглиблюють річище, розмивають береги. Увесь розмитий матеріал

Різноманітність хмар

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 33. Різноманітність хмар Як змінюється відносна вологість повітря з висотою? З чого складаються хмари? Що таке туман? Хмари та їх види. Вам відомо, що в результаті охолодження водяної пари

Рух води у Світовому океані

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 41. Рух води у Світовому океані Чи доводилося вам спостерігати хвилі на поверхні моря (озера, річки)? Як вони виникають? Рух води. Вода в океані завжди перебуває б русі. Навіть

Економічний потенціал України

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО Тема 2. Економічний потенціал України 1. Складові економічного потенціалу України До економічного потенціалу України відносять природні, науково-технічні й трудові ресурси. Для розвитку господарства країни за сучасних умов природно-ресурсний потенціал має важливе,

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ Агломерат – порошкоподібний концентрат залізної руди, який спікається на аглофабриках з подрібненим вапняком і дрібним коксом. Агломерація (від лат. agglomero – приєдную, накопичую) – компактне просторове угруповання міських

Науково-технічна революція, її економічні, екологічні та соціальні наслідки

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 5. НТР – КРОК У МАЙБУТНЄ § 31.Науково-технічна революція, її економічні, екологічні та соціальні наслідки Вплив НТР на світове господарство. В умовах НТР світове господарство зазнало суттєвих

Класифікація карт. Географічні атласи

Розділ ІІ ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ § 13. Класифікація карт. Географічні атласи Розгляньте шкільний атлас. Назвіть його особливості. Які бувають карти? Класифікацію карт можна провести за такими основними ознаками: а) за охопленою територією;

Україна і світове господарство

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 16. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ Наші предки завжди прагнули до дружніх стосунків із сусідніми народами, адже розуміли, що господарство держави можна зміцнити завдяки справедливій торгівлі й

Населення

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §61 Населення Пригадайте За якими ознаками характеризують населення материків? Людина здавна почала заселяти євразійський континент. Перші сто­янки давньої людини в Європі з’я­вилися близько 800 тис. років тому.

Тектонічна будова. Рельєф і роль внутрішніх сил у його формуванні

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТЕМА 2. Євразія & 41. Тектонічна будова. Рельєф і роль внутрішніх сил у його формуванні Пригадайте: Назвіть найвищі хребти Євразії. Порівняйте їх висоти з висотами гірських хребтів інших материків.