Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ §47. Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика Географічна розминка Пригадайте, де розташований географічний центр України. Згадайте, які моря омивають територію України та

Географічні карти

Розділ 1. Україна та її географічні дослідження Тема 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ §5. Географічні карти Географічна розминка Порівняйте будь-яку карту і план між собою, знайдіть відмінні та спільні риси. За різними географічними картами визначте,

Тоннаж світового морського флоту

ДОДАТКИ Додаток 21 Тоннаж світового морського флоту Країна Кількість Суден Тоннаж, млн брт (об’єм приміщень судна) Країна Кількість Суден Тоннаж, млн брт (об’єм приміщень судна) Панама 6140 105,2 Росія 4700 10,6 Ліберія 1630 54,1

Кліматотвірні чинники. Температури повітря і поверхневих вод океанів

РОЗДІЛ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ Тема 2. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ – ВЕЛИКІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ & 4. Кліматотвірні чинники. Температури повітря і поверхневих вод океанів Пригадай або здогадайся 1. Що

Порушення рівноваги в природі

Розділ 3 ЗЕМЛЯ НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ Тема 1. Людина і природа §66 Порушення рівноваги в природі Пригадайте Що таке колообіг речовини й енергії в природі? Які вам відомі природні колообіги? До яких наслідків призводить

ЗЕМЕЛЬНІ, ЛІСОВІ, ВОДНІ РЕСУРСИ

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси § 13. ЗЕМЕЛЬНІ, ЛІСОВІ, ВОДНІ РЕСУРСИ Земельні ресурси. Земельні ресурси можна розглядати у двох аспектах: по-перше, як територію для

Загальні риси клімату

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §50 Загальні риси клімату Пригадайте Як виникає західне перенесення повітряних мас? У якому поясі й куди дмуть пасати? Як утворюються мусони? Клімат Євразії надзвичайно різноманітний. На півночі

ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ Тема 2 СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ §10. ЯКІ Є СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ – Пригадайте з уроків природознавства, як можна відобразити місцевість на площині. – Що є зменшеною

Джерела географічних знань

Розділ 1. Україна та її географічні дослідження Тема 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Джерелами географічної інформації з дитинства щоденно користується кожний з нас. І не тільки для успішного навчання у школі. В умовах мінливої погоди

БОЛОТА

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 3 ГІДРОСФЕРА §50. БОЛОТА – Чим, на вашу думку, болото відрізняється від озера? – Яке походження мас торф? ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ БОЛОТА. Болото – це надмірно зво­ложена ділянка земної поверхні.