ВИДИ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ Тема 4 ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ §15. ВИДИ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ · Пригадайте, яку поверхню може охоплювати географічна карта. · Який масштаб карт у вашому атласі? Мал. 50. Види карт

Природні зони: лісостеп і степ, пустелі і напівпустелі

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §58 Природні зони: лісостеп і степ, пустелі і напівпустелі Пригадайте Що таке прерії? (Див. § 44.) Лісостеп і степ. Ці природні зони поширені переважно на півдні Східноєвропейської

Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Розділ 1 ОКЕАНИ Тема 1. Тихий океан. Океанія §7 Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси Пригадайте Що таке циклони й антициклони? Клімат і води. Величезні розміри Тихого океану спричинили значні відмінності в

Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Африки

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 1. Африка & 11. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Африки Пригадайте: 1. Що таке літосферні плити та чому вони здатні переміщуватися? 2. Що таке платформи й області

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 3. ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ § 13.РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ Рекреаційні ресурси світу. Рекреаційними називають природні умови, ресурси та суспільні об’єкти, які

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 1 ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ § 2. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ Політична карта світу та її особливості. У широкому розумінні слова політична карта світу є зібранням відомостей про політичну

Водний транспорт

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 14. ТРАНСПОРТ §33. Водний транспорт Географічна розминка Назвіть види транспорту, що поєднує в собі водний транспорт. Роль водного транспорту. Це найдешевший вид транспорту, адже природні водні шляхи потребують менше витрат

Нерудні корисні копалини

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 4. МІНЕРАЛЬНО – СИРОВИННІ РЕСУРСИ §19. Нерудні корисні копалини Географічна розминка Знайдіть у себе дома корисну копалину, яку ви вживаєте в їжу. З’ясуйте,

Населення Африки. Держави

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ ТЕМА 1. Африка & 18. Населення Африки. Держави Пригадайте: 1. Які людські раси живуть на Землі? 2. Представники яких людських рас проживають в Африці? Населення. Африка – прабатьківщина людства.

Господарство і національний господарський комплекс

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Ми з вами живемо у світі, в якому постійно виробляють, розподіляють і споживають різноманітні матеріальні блага (товари), а також надають усілякі послуги, наприклад освітні, культурні,