Природні комплекси. Географічна оболонка

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 51. Природні комплекси. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі Пригадайте, з яких компонентів складається природа. Що таке природний комплекс? Рослини й тварини, які населяють будь-яку ділянку суходолу або

Лісові ресурси

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИИ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ § 17. Лісові ресурси Лісові ресурси та їхнє значення для людства. Ліси охоплюють менше 30 % суходолу, проте значення їх для людства неоціненне.

Основні кліматичні чинники

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ Важливість клімату в житті окремої людини або цілих народів і держав добре відома. А все ж чи варто

Предмет вивчення географії населення

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 4. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ § 24. Предмет вивчення географії населення Географія населення як наука. Географія населення є складовою економічної та соціальної географії. Предметом її вивчення є географічні відмінності

Гідросфера. Світовий колообіг води

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 3. Гідросфера “Немає земної речовини, яка б її не містила. Уся земна речовина нею просякнена та охоплена” – так писав видатний учений В. І. Вернадський про звичайну воду. І

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 1. Країни європи § 25. ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ Загальні відомості про країну. Офіційна назва Німеччини – Федеративна Республіка Німеччини, її площа 357,04 тис. км2, населення – понад

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 2 НАСЕЛЕННЯ СВІТУ § 7. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ Що таке міграції та їх основні види. На кількість населення певного регіону чи окремої країни, окрім природного руху, впливають переміщення

Населення Африки

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 1. Африка §23 Населення Африки Пригадайте До яких рас належить населення світу? Народи Африканського континенту. Африка – континент, на якому знайдені сліди життєдіяльності найдавнішої людини планети. Тому материк вважають батьківщиною

ЕТНІЧНИЙ, МОВНИЙ І РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу Тема 2. Населення світу § 9. ЕТНІЧНИЙ, МОВНИЙ І РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ Етнічний і мовний склад населення. Терміном “етнос” (з давньогрец. – народ) зазвичай позначають особливе соціальне угруповання

Особливості розміщення галузей машинобудування

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 7. МАШИНОБУДУВАННЯ §21. Особливості розміщення галузей машинобудування Географічна розминка Поміркуйте, який з відомих вам чинників найбільше може впливати на розміщення галузей і підприємств машинобудування. З’ясуйте в розмові з батьками, які