Придніпровський район

Розд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ §44. Придніпровський район Географічна розминка Поміркуйте, які області, що розташовані в басейні Дніпра, належать до Нижнього Придніпров’я. Пригадайте, спираючись на знання з

Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 2. Атмосфера § 39. Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі Пригадайте Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? Коли випадає сніг? Народжені хмарами. Вода, яка випадає

Фізико-географічна характеристика зони лісостепу

Розділ 3. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Тема 4. ЗОНА ЛІСОСТЕПУ Лісостепова зона – це основна житниця України. Багатогалузеве сільське господарство вимагає від його працівників – землеробів, агрономів, фермерів – глибокого знання природних зв’язків, що

Унікальність рослинності й тваринного світу Австралії. Природні зони материка

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 3. Австралія & 28. Унікальність рослинності й тваринного світу Австралії. Природні зони материка Пригадайте: 1. Як виник окремий материк Австралія? 2. Що таке широтна зональність природних зон? Чим

Тектонічна будова, рельєф, і корисні копалини Євразії

Розділ VI Материки північної півкулі Тема 2. Євразія & 41. Тектонічна будова, рельєф, і корисні копалини Євразії Пригадайте: 1. У межах яких літосферних плит розташована Євразія? Які для них характерні напрямки горизонтальних рухів? 2.

Природні комплекси материків

Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки & 8. Природні комплекси материків Пригадайте: 1. Що таке природний комплекс? Які природні комплекси виокремлюють

ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ Тема 1 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ §9. ПОНЯТТЯ ПРО АЗИМУТ – Пригадайте, за допомогою якого приладу можна точно визначити сторони горизонту. ЩО ТАКЕ АЗИМУТ. Часто напрямки на по­трібний

Нафтова і газова промисловість. Торф’яна і горючесланцева промисловість

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 4. ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ §16. Нафтова і газова промисловість. Торф’яна і горючесланцева промисловість Географічна розминка Пригадайте з курсу фізичної географії України, де на її території зосереджені родовища нафти й газу, горючих

Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 4. Біосфера § 58. Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери Пригадайте Які види рослин і тварин охороняють у вашій місцевості? Як колообіги речовини впливають на природні процеси?

Кількість адміністративно-територіальних одиниць в Україні (на 1 січня 2008 року)

ДОДАТКИ Додаток 1 Кількість адміністративно-територіальних одиниць в Україні (на 1 січня 2008 року) Регіон Райони Міста З них міста спец, статусу, республіканського, обласного значення Райони в містах Селища міського типу Сільські ради Сільські населені