Провідні експортери з надання транспортних послуг, 2007 р

ДОДАТКИ Додаток 15 Провідні експортери з надання транспортних послуг, 2007 р. (за даними СОТ) Країна Частка в експорті світу, % 2000 р. 2007 р. США 14,5 10,3 Японія 7,4 5,6 Республіка Корея 3,9 4,5

Природні зони Південної Америки. Вертикальна поясність Анд

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 2. Південна Америка & 23. Природні зони Південної Америки. Вертикальна поясність Анд Пригадайте: 1. Як впливає ізольованість материка на видовий склад рослин і тварин? 2. Від чого залежить

ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 2 АТМОСФЕРА §40. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА АТМОСФЕРУ – Як може змінюватися повітря внаслідок господарської діяльності людини? ЯК ЛЮДИНА ВПЛИВАЄ НА АТМОСФЕРУ. Людина своєю діяльністю здатна змінювати склад і властивості

Савани та рідколісся

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 1. Африка & 15. Савани та рідколісся Пригадайте: 1. Як утворюються грунти? Від чого залежить їх родючість? 2. Що таке ланцюги живлення в екосистемі? Кліматичні умови. Савани й

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 1. Країни європи § 26. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Назвіть природні ресурси, які здавна використовували на території країни. Загальні відомості про країну. Офіційна назва Великої Британії – Сполучене Королівство

Географічне положення та берегова лінія Африки

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Анонсування теми Ви набудете знання про: – особливості географічного положення материків; – історію відкриття й дослідження материків; – тектонічну будову, форми рельєфу та корисні копалини материків; – закономірності формування

Перевезення пасажирів за видами транспорту загального користування, тис. пас

ДОДАТКИ Додаток 15 Перевезення пасажирів за видами транспорту загального користування, тис. пас. Рік Види транспорту Залізничний Морський Річковий Автомобільний (автобуси) 2003 476742,4 6929,4 2194,1 3297504,5 2004 452225,6 9678,4 2140,2 3720326,4 2005 445553,1 11341,2 2247,6

Природні зони: арктичних пустель, тундри і лісотундри

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §56 Природні зони: арктичних пустель, тундри і лісотундри Пригадайте А Наведіть приклади зональних природних комплексів. Які характерні риси природної зональності Північної Америки? На території Євразії представлені всі

Загальні ознаки клімату

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ ТЕМА 1. Африка & 13. Загальні ознаки клімату Пригадайте: 1. Що таке клімат? 2. Назвіть основні кліматотвірні чинники. Загальні ознаки клімату. Клімат Африки зумовлений географічним положенням материка, його великою

Стихійні явища природи, екологічні проблеми та природоохоронні території Африки

Розділ ІІ. Материки тропічних широт Тема 1. Африка & 17. Стихійні явища природи, екологічні проблеми та природоохоронні території Африки Пригадайте: 1. Які явища природи називають стихійними? Які з них трапляються у вашій місцевості? 2.