ГЕОПОЛІТИЧНА КАРТИНА СУЧАСНОГО СВІТУ. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ КРАЇН. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ “ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ”

УРОК 6. ГЕОПОЛІТИЧНА КАРТИНА СУЧАСНОГО СВІТУ. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ КРАЇН. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ “ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ”

Навчальна мета: узагальнити та систематизувати знання з теми “Політична карта світу”; визначити роль політико-географічного положення держави для її політичного, економічного та культурного розвитку; обгрунтувати основні вектори зовнішньої політики України; розвивати уміння та навички працювати з не – текстовими джерелами інформації (картами,

таблицями, схемами); виховувати розуміння світових інтеграційних процесів.

Обладнання: політична карта, атласи, додаткові джерела інформації (статті із ЗМІ), схеми, таблиці.

Основні поняття: геополітика, політико-географічне положення, інтеграція. Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– Які чинники визначають політико-географічне положення країни?

– Назвіть головні ознаки ПГП України.

– Чи може змінюватися ПГП країни з часом? За яких причин?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Один

з фундаторів політичної географії та геополітики, відомий німецький географ Фрідріх Ратцель вважав, що “держава є живим організмом, який поєднує властивості народу і землі, та подібно до всіх організмів бореться за своє існування”. Чи згодні ви з цим твердженням?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Сучасні геополітичні процеси у світі

Політичній карті світу властива динамічність, геополітична ситуація у світі постійно змінюється залежно від розстановки партійно-політичних сил, наслідків виборів, референдумів, виникнення політичних та військових конфліктів у регіонах та окремих країнах. До кінця ХХ ст. світ був двополярним: в ньому домінували США та СРСР. Це була епоха жорсткого протистояння, яка отримала назву “холодна війна”. На рубежі ХХ та ХХІ ст. у зв’язку із розпадом соціалістичної системи світ став багатополярним, на світовій арені з’являються нові лідери: зростає роль Китаю, Індії, Японії, країн Європейського Союзу.

Запитання. Чи зміниться у майбутньому геополітичне положення крупних країн світу? Яких і чому? Які країни можуть претендувати на геополітичне лідерство?

2. Політико-географічне положення країн

Мета держави на міжнародній арені є її геостратегією. Поняття геостратегії тісно пов’язане з поняттям “геополітика”. Геополітика – це наука, яка вивчає вплив географічних чинників переважно на зовнішню, а також на внутрішню політику держав.

Завдання. Дослідження з політичної географії перебувають у центрі уваги дипломатичних та розвідувальних служб багатьох держав. Наприклад, ЦРУ щорічно публікує подібні аналітичні та статистичні огляди всіх країн світу. Висловіть свої міркування щодо необхідності таких досліджень.

Без оцінки політико-географічного положення країни неможливо встановлювати з нею будь-які відносини. Чи можна надати країні кредит, направити значні інвестиції в її економіку, укладати довготривалі угоди?

Оцінка ПГП країни включає такі аспекти:

– ступінь політичної та економічної стабільності, благополуччя населення або наявність соціальних проблем;

– відповідність ідеології, державного устрою, моралі, національного характеру, культурних традицій, рівня розвитку із сусідніми країнами;

– обсяг та якість зв’язків із сусідніми та віддаленими країнами (торгівля, науково-технічне співробітництво, туризм, культурний обмін тощо), умови їх здійснення;

– політична та економічна вага у світі та регіоні, ступінь зовнішньополітичної активності;

– участь у військово-політичних групуваннях, наявність дружнього або ворожого оточення;

– відповідність кордонів територіям розселення народів і їх традиційній господарській діяльності, наявність спірних територій.

Згідно з особливостями ПГП країни розробляється зовнішньополітична стратегія держави, концепція національної безпеки (військової, економічної, соціальної, екологічної). Значною загрозою для національної безпеки держави є її енерго – або ресурсозалежність від інших держав, наявність осередків збройних конфліктів поблизу кордонів.

3. Основні вектори зовнішньої політики України Виступи учнів та обговорення

Визначаються три основні напрями зовнішньої політики України:

1) розвиток двосторонніх міждержавних відносин;

2) європейська інтеграція;

3) багатостороння дипломатія.

Своє головне завдання Україна на сьогоднішньому етапі вбачає в утвердженні європейських цінностей і стандартів у політиці, економіці, соціальній сфері.

V. Контроль і самоконтроль знань, умінь і навичок

Соціогеографічний практикум. Порівняйте ПГП країн: а) складіть характеристику ПГП кожної країни за планом (9 балів); б) зробіть висновок про спільні ознаки та відмінності ПГП, спробуйте поясніть причини відмінностей (3 бали).

I варіант. Порівняйте політико-географічне положення України та Індії.

II варіант. Порівняйте політико-географічне положення України та Японії.

III варіант. Порівняйте політико-географічне положення України та Грузії. JVваріант. Порівняйте політико-географічне положення України та Франції.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Висловити свої думки щодо геополітичного майбутнього України.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Охорона рослин.
Ви зараз читаєте: ГЕОПОЛІТИЧНА КАРТИНА СУЧАСНОГО СВІТУ. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ КРАЇН. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ “ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ”