ГЕОПОЛІТИКА


ГЕОПОЛІТИКА – 1) політична доктрина, яка надає переважного значення в обгрунтуванні політики зовнішнім чинникам; 2) конкретно-історичні форми впливу територіально-географічних особливостей розташування країни чи групи країн на локальні, регіональні й глобальні міжнародні процеси, а також політику якоїсь держави.

Найбільші за площею країни північної америки.
Ви зараз читаєте: ГЕОПОЛІТИКА