Гідрологічна роль та водоохоронне значення лісів


Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ

Лекція 4. ЛІС І ВОЛОГА

4.5 Гідрологічна роль та водоохоронне значення лісів

Гідрологічна роль лісів, тобто вплив на водний режим території, залежить від її географічного положення. У північних широтах ліси, завдяки високій транспірації, перешкоджають заболоченню місцевості. У середніх та підвищених широтах, гірській місцевості більш відчутний вплив лісу на поверхневий стік. Завдяки наявності лісової підстилки, високої шпаруватості лісових грунтів та щілин, що утворюються коре­невими

системами при гойданні дерев від вітру, поверхневі води дощо­вого та снігового походження переходять у глибинні шари фунту, утво­рюючи внутрішньо-грунтовий стік.

Порівняно з іншими, відкритими, ландшафтами ліс затримує розта­вання снігу весною, чим розтягує цей процес на 2-3 тижні. Це регулює надходження талої води до грунту.

Ліс сприятливо впливає на гідрологічний режим річок завдяки саме переведенню поверхневого стоку у підземний. Цим самим регулюється надходження води до них через грунтові води.

У кінці 30-х років XX ст. Г. М. Висоцький висловив гіпотезу про трансгресивну роль лісів, маючи на

увазі величезний гідрокліматичний вплив лісів північно-західної та північної частини Східноєвропейської рівнини відносно південних регіонів. На думку вченого, забезпечуючи велике сумарне випаровування, ліси цих регіонів зволожують клімат південних регіонів. Питання це – дискусійне, але є окремі роботи, наприклад, кліматолога Г. П. Калініна, які свідчать, що в лісовій місцевості випадає на 12-14% опадів більше ніж у безлісній.

При веденні лісового господарства виділяють водоохоронні ліси, головною функцією яких є саме водоохоронна. Вони виділяються у вигляді смуг вздовж річок, озер, водойм. Такі ліси покращують гідро­логічний режим водозборів, запобігають забрудненню води, підтри­мують високу водність річок, позитивно впливають на запаси грунтових вод, захищають береги рік від розмиву тощо. Особливе значення таких лісів у лісостеповій, степовій зонах та у горах.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Шкідливі бактерії.
Ви зараз читаєте: Гідрологічна роль та водоохоронне значення лісів