Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки


ЗВУКИ І БУКВИ

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

5

1. Спишіть скоромовку, записуючи пропущену букву.

Ск..р..м..вки ск..р..м..влю

Із велик..ю люб..в’ю,

Щ..би л..вкі ск..р..м..вки

Збагатили рідну м..ву.

З журналу

– Яку букву ви вписали? Який звук вона позначає? Як утворилося слово скоромовка? Вивчіть скоромовку напам’ять.

2. Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

П..чаток жовтня був на д..во т..плим. Обманут.. тепл..м с..ниці п..серед осені знову зацв..ли.

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

привабливий медовий запах. На нього злетілися жовті (оса).

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки на (ягода), Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки (солодкий) суничним соком. Рідко таке трапляється.

За Віктором Приходьком

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

– Спишіть другий абзац, слова в дужках поділіть на склади.

– Які букви в підкреслених словах позначають два звуки?

Зробіть звуко-буквену схему виділеного слова.

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

3. Прочитайте вірш.

Журавлі Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

Курличуть, Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

“прощавай”, літечко

З собо.. кличуть,

Забира..ть в теплий край.

Марія

Познанська

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

– Спишіть, уставляючи пропущені букви. Які звуки вони позначають?

При вимові голосних звуків струмінь повітря не зустрічає перешкод. Букви я, ю, є позначають два звуки на початку слова і складу: [йа], [йу], [йе]. Після м’якого приголосного букви я, ю, є позначають звуки [а], [у], [в]. Буква ї завжди позначає два звуки [йі].

Спишіть перший абзац вправи 2, уписуючи букви, які позначають голосні звуки.

6

1. Прочитайте вірш.

Мати доні молодій

Огородик наділила.

Розкошує доня мила,

Каже няньці – тісно їй:

В земляній сиджу коморі,

А коса моя надворі.

Леонід Глібов

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

– “Зберіть” слово з підкреслених букв. Поділіть його на склади. Вимовте наголошений склад.

– Спишіть перше речення. Доберіть до слова молодій слово, протилежне за значенням.

– Доберіть до виділеного слова слова, близькі за значенням. Запишіть.

– Зробіть звуко-буквений аналіз цих слів за зразком.

Зразок

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

2. Прочитайте текст.

МАЙЖЕ КАЗКА

А чи знаєте ви, що Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки яку ми всі любимо, прийшла до нас з Америки? Вона полюбила Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки землі, а ми її. Помідори в Італії називають “золотими Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки Спочатку цей овоч потрапив у Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки а потім прижився й в Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

А як багато сестричок має капуста! Найвідоміші – брюссельська, цвітна й броколі. А сама вона родом з Іспанії. Я подумав: “Яка щедра українська земля”.

За Віталієм Тумановим

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

– Випишіть за зразком із тексту назви країн та їх громадян. З якої букви пишуться назви країн? А з якої – назви громадян?

Зразок Америка – американці.

– Спишіть перший абзац. Поділіть підкреслені слова на склади для переносу. Визначте наголошені склади.

3. Утворіть речення із словосполученнями. Запишіть.

На нашій землі; наша земля; наші землі.

– Вимовте звуки в підкресленому слові.

Спишіть другий абзац вправи 2. Зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Графік якої функції проходить через початок координат.
Ви зараз читаєте: Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки