Голова Верховного Суду УкраїниГолова Верховного Суду України – посадова особа, яка очолює найвищий судовий орган в системі загальних судів України. Призначається Верховною Радою, України за поданням Президента України. За Конституційним Договором Верховна Рада України наділена правом і на звільнення з посади Г. В. С. У. На Г. В. С. У. покладені завдання здійснювати організаційне керівництво роботою Верховного суду України. Г. В. С. У. у межах і в порядку, встановлених законом, вносить протести на судові рішення, що набрали законної сили, а також зупиняє виконання судових

рішень; організовує роботу з вивчення й узагальнення судової практики, аналізу судової статистики; вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли правопорушенням, а також організовує роботу щодо здійснення контролю за виконанням керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України і вносить питання на розгляд Пленуму; скликає Пленум Верховного Суду України і головує на його засіданнях, може головувати в судових засіданнях колегій Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи; скликає президію Верховного Суду України
і вносить на її розгляд питання, які потребують вирішення; вносить подання до Верховної Ради України з питань тлумачення законів, а на Пленум Верховного Суду України – подання про невідповідність керівних роз’яснень Пленуму законодавству України; розподіляє обов’язки між заступниками Голови Верховного Суду України; керує організацією роботи судових колегій, апарату Верховного Суду України; приймає громадян, організовує роботу суду щодо прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг; здійснює інші повноваження з питань організації й діяльності загальних судів України.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Прислівники разом окремо через дефіс.
Ви зараз читаєте: Голова Верховного Суду України