Головні члени речення

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ

§ 12. Головні члени речення

125.1. Пригадайте, які ви знаєте члени речення.

II. Спишіть вірш Тараса Шевченка. Виділіть граматичну основу речень. У другому й останньому реченнях підкресліть другорядні члени речення.

Тече вода з-під явора

Яром на долину.

Пишається над водою

Червона калина.

Пишається калинонька,

Явор молодіє,

А кругом їх верболози

Й лози зеленіють.

Т. Шевченко

Члени речення поділяються на головні й другорядні (рос. второстипенн Ые). Головн І члени речення – підмет

(рос. подлежащее) і присудок (рос. сказуемое). Інші Члени речення Другорядні.

Виконуючи синтаксичний розбір речення, підмет підкреслюйте однією лінією, а присудок – двома. Наприклад: З того часу Ставок чистийЗаріс осокою (Т. Шевченко).

Підмет – головний член речення, що означає предмет, про Який і говориться в реченні, і віповідає на питання хто? що? Підмет завжди пов’язаним із присудком.

Головні члени речення

126. Спишіть речення, підкреслюючи підмети. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

1. Я залежувався на печі з книжкою до півночі (В. Большак). 2. Дзвони ридали осінні (В. Чумак).

3. Волошки дивляться в небо (М. Коцюбинський). 4. Вона поглянула на сина і не впізнала його (М. Хвильовий).

Присудок головний член речення, який означає, що говориться про предмет, і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? що він таке? Присудок завжди пов’язаний з підметом.

127. Прочитайте. Перекажіть текст. Визначте у реченнях граматичну основу. Назвіть, якими частинами мови виражені присудки.

У балці буйним килимом виткалася мати-й-мачуха. Старі люди в їхньому селі називають ці квіточки біл-пухом. Панас стає на коліна і починає зривати молоде листячко.

Гудуть над ним джмелі. В траві снує комашва. Ген ховрашок майнув по схилу і хутенько шаснув у нірку. Хлопець помічає все те краєм ока. Його слухняні пальці не стомлюються рвати листя біл-пуху. Ця трава лікує від багатьох хвороб (За Є. Гуцалом).

128. Спишіть прислів’я, вставляючи потрібні присудки. Підкресліть головні члени речення, вкажіть, якими частинами мови вони виражені.

1. Чесна праця – наше…. 2. Всякий труд…. 3. Минулого не…. 4. Тиха вода берег…. 5. Млин без двох жорен борошна не… (Нар. творчість).

Довідка: почесний, повернеш, багатство, змеле, обвалює.

Між підметом і присудком, якщо вони обидва виражені іменниками в називному відмінку або дієсловами в неозначеній формі, ставиться тире.

Головні члени речення Головні члени речення

Розділовим знак, уживання якого пояснюються певним правилом, називається пунктограмою.

Пунктограма Тире між підметом і присудком

В усному мовленні на місці тире робиться вичікувальна пауза, а далі тон підвищується. Наприклад: Людські пісні – //

Головні члени речення

129. Прочитайте прислів’я. Поясніть пунктограму “Тире між підметом і присудком”.

1. Чоловік – голова у хаті. 2. Мужність – перше багатство людини. 3. Часто сміятися – здоровим бути. 4. Мова – душа народу. 5. Заздрощі – люта хвороба. 6. Очі – дзеркало душі.

І Тире ставиться, якщо перед присудком стоять слова це, то, ось.

130. Спишіть речення, ставлячи тире між підметом і присудком.

1. Праця найкращий і найповніший скарб (Нар. творчість). 2. Земля батьків твоя опора (17. Перебийніс). 3. Вірити в казку щасливому бути (М. Дмитренко). 4. Вік прожити не ниву пройти гомінку (А Малишко). 5. Для мене світ велика мудра книга (В. Симоненко). 6. Праця море, знання човен, а розум весло (Нар. творчість).

131. І. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Ставте, де треба, тире.

Нарциссы – маленькие белые звездочки с пьянящим ароматом. Эти цветы – украшение альпийских лугов. Растут они и в долине реки Хустец на Закарпатье. Ученые рассказывают, что много тисяч лет назад с гор сполз большой кусок земли вместе с растениями. Долина нарциссов – это место, где растут дикие горные цветы, которые не сохранились больше нигде в Европе (3 календаря).

Нарцисе – нарцис Сползти – сповзти

Пьянящий – п’янкий кусок – тут: шмат

Луг – лука сохраниться – зберегтися

II. Уважно розгляньте фотоілюстрацію. Складіть і запишіть опис нарциса (три речення).

Головні члени речення

Долина нарцисів


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дієслова синоніми приклади.
Ви зараз читаєте: Головні члени речення