Головні підрозділи метафізики – Що таке метафізика?Філософія посбіник

Тема 2. МЕТАФІЗИКА

§ 1. Що таке метафізика?

Головні підрозділи метафізики

У першій темі ми дізнались, що зміст розділів філософії складається з розв’язків відповідних груп світоглядних проблем. Метафізика також базується принаймні на чотирьох групах смисложиттєвої проблематики.

В центрі першої групи стоїть так зване головне питання філософії, поставлене ще Платоном: що таке першоначала істинного буття, які лежать в основі фізичного світу? Якої вони природи – матеріальної чи духовної? Відповіді

на них становлять онтологію як підрозділ метафізики.

Друга група метафізичної проблематики стосується душі і духу. Яка природа і будова душі, чи локалізована вона у певному органі тіла, якому часовому модусу дотична душа: вона тимчасова чи вічна? Структура духу: свідомість і несвідоме, яка їхня взаємодія? З цих питань виростає другий підрозділ метафізики – умоглядна (спекулятивна) психологія (від грец. “психе” – “душа”).

Третя група включає питання про походження і засади впорядкованості світу. Чому у світі переважає Космос (порядок), а не Хаос? Хто чи що покладає основи порядку? У чому полягає

природа номосу (закону) світу? З цих питань виростає третій підрозділ метафізики – умоглядна космологія. Зміст цього підрозділу ми розглянемо у темі натурфілософія.

Четверта і найголовніша група проблем стосується Бога, Його всемогутності, Його творчості, відношення до людини, а також доказів Його буття. Цей підрозділ метафізики називають умоглядною (спекулятивною) теологією


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Основні форми земної поверхні україни.
Ви зараз читаєте: Головні підрозділи метафізики – Що таке метафізика?