Графічне представлення руху

1-й семестр

МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА

1. Механічний рух

Урок 3/3

Тема. Графічне представлення руху

Мета уроку: познайомити учнів із графічною інтерпретацією руху; навчити будувати графіки залежності шляху й швидкості від часу.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

План уроку

Контроль знань

5 хв.

1. Яка швидкість більше: 72 км/год. або 15 м/с?

2. Що розуміють під прямолінійним рівномірним рухом?

3. Чи зможете ви, перебуваючи в поїзді, визначити, чи рівномірно він

рухається, якщо у вас будуть зав’язані очі? Як це можна зробити?

4. Чи можна стверджувати, що тіло рухається прямолінійно й рівномірно, якщо воно рухається уздовж прямої в одному напрямку й за кожну секунду проходить шлях 1 м?

Вивчення нового матеріалу

30 хв.

1. Графіки залежності шляху від часу.

2. Графіки залежності швидкості від часу

Закріплення вивченого матеріалу

10 хв.

1. Контрольні питання.

2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Графіки залежності шляхи від часу

У багатьох випадках рух

тіл зручно описувати за допомогою графіків. Такий спосіб опису руху досить наочний. У курсі математики вже вивчалися графіки деяких функцій. Проаналізуємо графіки руху й швидкості: l = f(t) і Графічне представлення руху = f(t).

Згадаємо, як на уроках математики графічно виражали залежність однієї величини від зміни іншої. Для розрахунку пройденого з постійною швидкістю шляху ми використаємо формулу l = Графічне представлення рухуT. На уроках математики ми використали рівняння y = kx.

Фізика

Математика

L = Графічне представлення рухуT

Y = kx

L – функція

У – функція

T – аргумент

Х – аргумент

Графічне представлення руху – постійна

K – постійна

На першому рисунку зображений графік функції у = 2х. За аналогією для другого графіка можна записати l = 2t.

Графічне представлення руху

Графік руху дає такий самий повний опис руху, як і формула l = Графічне представлення рухуT.

Наприклад, нехай нам відомий графік рівномірного руху тіла.

Графічне представлення руху

За допомогою цього графіка ми можемо одержати певні відомості про рух тіла. За 1 год. тіло проїхало 20 км, потім 2 год. тіло стояло, а потім за 4 год. тіло проїхало ще 20 км. При цьому за графіком ми можемо визначити й швидкість руху:

Графічне представлення руху1 = 20 км/год., Графічне представлення руху2 = 0, Графічне представлення руху3 = 5 км/год.

Розглянемо тепер, чим відрізняються графіки залежності шляху від часу для тіл, що рухаються з різною швидкістю.

Графічне представлення руху

Варто звернути увагу учнів на такий дуже важливий факт: чим більше швидкість тіла, тим більше кут між графіком залежності шляху від часу й віссю часу.

2. Графіки залежності швидкості від часу

Поряд із графіками руху часто користуються графіками швидкості. Для побудови графіка швидкості застосовують прямокутну систему координат, по горизонтальній осі якої відкладають у певному масштабі час, а по вертикальній – модуль швидкості.

Графічне представлення руху

Із цього графіка можна визначити, що швидкість першого тіла 25 м/с, а другого – 10 м/с.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

Який вид має графік залежності шляху від часу при прямолінійному рівномірному русі?

Чим відрізняються графіки залежності шляху від часу для двох тіл, що рухаються з різною швидкістю?

Як за графіком шляху для двох тіл порівняти швидкості їхнього руху?

Як за графіком швидкості визначити пройдений тілом шлях?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Із селища виїхав велосипедист зі швидкістю 20 км/год., а через 4 год. після нього – автомобіль зі швидкістю 60 км/год. Через скільки годин після свого виїзду автомобіль наздожене велосипедиста? Розв’яжіть завдання графічно.

Графічне представлення руху

Розв’язок. Графіки перетинаються при t = 6 год., рахуючи від моменту виїзду велосипедиста, тобто через 2 год. після виїзду автомобіля.

2. За графіком визначте швидкість руху кожного тіла. Який шлях пройшли обидва тіла за 3 с? Побудуйте графіки шляху.

Графічне представлення руху

3. На рисунку наведені графіки залежності шляхи від часу для двох автомобілів. Швидкість якого з автомобілів більше? Чому ви так уважаєте?

Графічне представлення руху

Домашнє завдання-1

1. У-1: § 2 (п. 5).

2. Сб-1:

Рів1 – № 2.15, 2.16, 2.17.

Рів2 – № 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31.

Рів3 – № 2.36, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44.

Домашнє завдання-2

1. У-2: § 4.

2. Сб-2:

Рів1 – № 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7.

Рів2 – № 4.8, 4.10, 4.11, 4.13, 4.15.

Рів3 – № 4.16, 4.19, 4.22, 4.23, 4.27.

3. Підготуватися до лабораторної роботи № 1.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Офіційно ділова лексика приклади.
Ви зараз читаєте: Графічне представлення руху