ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА

ІМЕННИК

3. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА

Частиномовною ознакою іменника е граматичне значення предметності, закладене в основний зміст категорії. У мові предметність передається рядами або групами співвідносних форм слів, які одночасно з основним, категоріальним, можуть виражати часткові граматичні значення, зумовлені різновидами змісту категорії іменника, до яких належать родова і числова ознаки предмета. Значення предметності, роду та числа утворюють систему диференційних ознак категорії іменника, які грунтуються на понятійних

категоріях субстанціальності (предметності), віднесеності до статі і кількості. Система значень кожної з морфологічних категорій імені, зокрема категорій відмінка, роду і числа, має відповідну структурну організацію, або план змісту. Його формують семантично протиставлені, але однорідні значення, або компоненти, які дістали назву грамем, напр.: грамема чоловічого і грамема жіночого роду, грамема однини і грамема множини, грамема називного відмінка і т. ін. За кількістю грамем граматична категорія є двочленною (категорія числа), тричленною (категорія роду), семичленною (категорія відмінка). У системі граматичної
семантики грамеми кваліфікуються як узагальнені абстрактні поняття, виражені однотипними рядами словоформ або системою форм слів, тобто парадигмою. Всередині кожної парадигми конкретні словоформи протиставляються за значенням і граматичним вираженням, напр.: числова парадигма з грамемами однини і множини: вершник – вершники, рука – руки. Формальну структуру, або план вираження, утворюють конкретні словоформи, де граматичні значення передаються словозмінними, зрідка словотвірними афіксами, при цьому афікс-закінчення може одночасно виражати кілька значень, тобто вказувати на відмінок, рід, число.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Гемікриптофіти.
Ви зараз читаєте: ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА