Громадська організація


Громадська організація – один із видів об’єднання громадян, передбачений Законом України “Про об’єднання громадян”. Відповідно до ст. З цього Закону Г. о. визнається об’єднання громадян з метою задоволення і захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Це широке коло організацій, які мають будь-яку мету, крім політичної. Останні віднесені Законом до інших видів об’єднань – політичних партій. Поняття Г. о. не охоплює також релігійних, господарських

та інших об’єднань громадян, порядок і діяльність яких визначаються відповідним законодавством. Профспілки належать до Г. о. Особливості правового стану їх регулюються Законом України “Про профспілки”. Держава сприяє розвиткові активності та творчої ініціативи громадян, створює рівні умови для діяльності всіх Г. о. Спільними для всіх Г. о. ознаками є принципи добровільного членства, рівноправності, самоврядування, законності і гласності. Г. о, вільно обирають напрям своєї діяльності. Разом з тим належність чи неналежність до тієї чи іншої Г. о. не може бути приводом для обмеження прав і свобод
або надання державою будь-яких пільг та переваг. Залежно від територіальних меж діяльності створюються Г. о. із загальноукраїнським, місцевим та міжнародним статусом. Усі вони можуть також на добровільних засадах створювати або вступати у спілки (асоціації тощо), укладати між собою угоди про співробітництво та взаємодопомогу. Згідно із Законом України “Про об’єднання громадян” засновниками Г. о. можуть бути громадяни України та інших країн, особи без громадянства, які досягли 18 років, а щодо молодіжних та дитячих організацій -15 років. Членами Г. о., за загальним правилом, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних і дитячих Г. о. повинен відповідати характеру їхньої діяльності. Учасниками деяких Г. о., наприклад наукових, можуть бути також колективні члени. Г. о. діють на підставі статутів, прийнятих на загальних зборах їх членів. Офіційне визнанім (легалізація) Г. о. здійснюється їх реєстрацією в органах, зазначених у ст. 14 Закону “Про об’єднання громадян”, або повідомленням про створення цих органів. Відмова в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку. З моменту реєстрації Г. о. визнається юридичною особою, тобто може бути учасником цивільно-правових відносин, набувати від свого імені майнових та особистих прав, а також бути носієм інших прав, передбачених ст. 20 Закону “Про об’єднання громадян”. З цього моменту вона набуває права засновувати підприємства, а також інші господарські організації із статусом юридичної особи, які необхідні для виконання її статутних цілей. Власністю Г. о. є кошти та інше майно, передані їй засновниками, членами або державою, набуті від вступних внесків, пожертвувані громадянами та організаціями, а також набуті внаслідок діяльності створених підприємств і господарських організацій, за рахунок власних коштів або на інших засадах, не заборонених законом. За порушення законодавства до Г. о. можуть бути застосовані покарання у вигляді попередження, штрафу, тимчасової заборони діяльності або окремих видів її, примусового розпуску (ліквідації).1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Задачі на знаходження невідомого за двома різницями.
Ви зараз читаєте: Громадська організація