Громадянська війнаПолітологічний словник

Громадянська війна – організована масова збройна боротьба соціально-політичних сил, національних груп усередині країни в ім’я певних соціальних, політичних і національних цілей. Основні причини Г. в.: загострення соціальних суперечностей, наявність конфліктних, кризових ситуацій; здійснення різними силами, в тому числі державою, позаправових дій, заходів, політики дестабілізації суспільства; невміння (або небажання) протиборствуючих сторін знайти мирні шляхи і засоби для запобігання кровопролиттю; нездатність

держави вирішити наявні суперечності конституційними, законними способами. Наслідком означених причин є, як правило, поділ території держави на частини з паралельними структурами влади. До характерних особливостей Г. в. належать: створення регулярних військ (армій); втягнення у воєнні дії великих груп цивільного населення; розмаїтість соціального складу потиборствуючих сторін з виокремленням провідних груп; непримиренність воюючих сторін. Нерідко Г. в. супроводжується збройною інтервенцією країн, які зацікавлені у перемозі однієї з воюючих сторін, мають інші інтереси. Типи і форми Г. в. різноманітні: повстання
пригноблених мас; селянські бунти і війни; війни, спричинені революціями; партизанські війни за національне і соціальне визволення; збройна боротьба проти диктаторських режимів; зіткнення різноманітних угруповань панівних сил. Історичними прикладами Г. в. є повстання рабів, війна Червоної і Білої троянд в Англії (1455 – 1485), селянські війни в Німеччині під керівництвом Т. Мюнцера (1524 – 1526), у Росії під керівництвом С. Разіна (1670 – 1671) і О. Пугачова (1773 – 1775), війна між рабовласницьким Півднем і демократичною Північчю у США (1861 – 1865), війна революційних і контрреволюційних сил у Росії (1918 – 1920), в яку було втягнуто й населення України; антифашистська війна в Іспанії (1936 – 1939); збройна боротьба правих і лівих сил у Лівані в 70-х роках, війна між ісламськими угрупованнями та урядовими й іншими політичними силами в Афганістані. Протистояння різних сил у процесі Г. в. зачіпає особисті інтереси людей, веде до розколу не лише суспільства в цілому, а й соціальних груп, іноді навіть окремих сімей, завдає значних збитків економіці, культурі, призводить до масової загибелі населення. Завданням політичної влади, державних структур на сучасному етапі, в тому числі в Україні, є створення правовими і політичними засобами умов, які виключали б саму можливість виникнення Г. в.

В. Горбатенко


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Мавпа чоловічого роду.
Ви зараз читаєте: Громадянська війна