Громадянські права і обов’язки


Мета. Ознайомити учнів з їхніми основними правами та обов’язками; вчити відрізняти права від обов’язків, закріпити їх у пам’яті учнів; розвивати культуру дітей; виховувати дисциплінованість, повагу до законів України, товаришів.

Обладнання. Картки для роботи в групах, іграшковий мікрофон, ілюстрований матеріал з теми.

Зміст уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

– Чому люди почали об’єднуватися в громади?

– Що таке держава?

– Як називалися перші держави?

– Як називається

основний закон держави?

– Зачитайте статті “конституції” вашого класного колективу, які ви склали.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Актуалізація опорних знань.

Побудова асоціативного куща “Громадянин”.

Громадянські права і обовязки

– Що означає бути громадянином?

– Де записані права і обов’язки громадян України?

2. Оголошення теми і мети уроку.

– Сьогодні ми поширимо свої знання про Україну як правову державу, тобто державу, яка гарантує певні права та свободи своїм громадянам, зокрема і дітям. Дізнаємось, що крім прав кожен громадянин має ще й обов’язки.

3.

Читання і обговорення статті в підручнику (с. 107-108).

– Що таке громадянські права?

– Назвіть основні громадянські права.

– Коли людина набуває громадянських прав?

4. Робота з pdf-файлом.

5. Робота в групах.

– Поясніть вислів: “Твоя свобода закінчується там, де починається свобода інших”.

6. Продовження читання статті в підручнику (с. 108).

– Що нерозривно пов’язане з правами громадян?

– Зачитайте обов’язки громадян України.

7. Гра “Мікрофон”.

– Назвіть документ, який закріпив права дитини.

– Поясніть значення слова “конвенція” (с. 109).

– Яка організація створила Конвенцію прав дитини?

– З якого року вона діє в Україні?

8. Фізкультхвилинка.

IV. Закріплення вивченого.

1. Робота в парі.

Тест

Оберіть фразу, яка найточніше пояснює права людей.

1. Всі люди народжуються вільними і рівними.

А) Однаково думають;

Б) Однаково одягаються;

В) Мають однакові можливості і права.

2. Усі можуть вільно висловлювати свої думки, виражати погляди.

А) Говорять усе, що забажається в будь-який час.

Б) Вміють красиво, переконливо говорити.

В) Мають свою точку зору і не бояться її висловлювати.

3. Маленькі громадяни мають право на охорону здоров’я.

А) Ми можемо завжди звернутися до лікаря, коли хворіємо.

Б) Слід остерігатися хвороб.

В) Не треба займатися самолікуванням.

4. Кожна дитина має право на освіту.

А) Не можна заборонити людині вчитися.

Б) Потяг до знань тільки заохочується.

В) Ніхто не може заборонити дитині відвідувати заклади освіти, бібліотеки, займатися самоосвітою.

(Правильні відповіді: 1- в; 2 – в; 3 – а; 4 – в.)

2. Робота з прислів’ями (с. 109-110).

3. Робота в зошиті.

4. Читання і обговорення притчі “Про відповідальність” (с. 110-112).

– Які права порушував Вальмікі?

– Чому він вчиняв злочини проти людей?

– Перед ким людина несе відповідальність за порушення законів?

V. Підсумок уроку.

– Кожна людина має не тільки права, але й обов’язки, які пов’язані між собою.

VI. Домашнє завдання.

Складіть невеличку казку про безвідповідальне тигреня, яке нікого не слухало, а робило все на свій лад.

Мистецтво гравюри.
Ви зараз читаєте: Громадянські права і обов’язки