Групи слів за значенням. Омоніми


ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

УРОК № 68

Тема. Групи слів за значенням. Омоніми

Мета: познайомити учнів із поділом слів на групи за значенням; дати поняття про омоніми; навчити школярів відрізняти омоніми від багатозначних слів, правильно вживати їх у мовленні; збагачувати словниковий запас учнів; прищеплювати любов до української мови.

Обладнання: підручник, тлумачні словники, текст для творчого завдання.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Творча робота.

(Учитель використовує

різнорівневі завдання.)

1) Списати речення, підкресливши слова, вжиті в переносному значенні.

Була тиха літня ніч. Усе спало. І вітерець заснув під кущем верболозу. Та ось запалала ранкова зірниця. Прокинувся вітерець, вибіг із-за куща. Побіг берегом ставка. Збудив очеретинку. Зашелестіла очеретинка, загойдалася.

(В. Сухомлинський.)

2) Скласти п’ять речень, використовуючи слова в переносному значенні.

3) Скласти твір-мініатюру про природу (чотири-п’ять речень), використовуючи слова в переносному значенні.

3. Робота біля дошки.

Завдання: пояснити значення слів, ввівши їх у словосполучення:

Свіжий,

тихий, чистий.

(Наприклад: свіжий хліб, свіжа сорочка, свіжий вітер; тихий час, тиха розмова, тиха їзда, тихий дощ; чисте небо, чисті руки, чиста вода, чистий сніг тощо.)

4. Запитання до учнів.

– Які слова називаються багатозначними?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота в зошитах.

Завдання: прочитати вірш, записаний на дошці, виписати слова однакові за звучанням і написанням, усно пояснити їх значення. Як називаються ці слова?

Зухвалий потік

Навесні малий потік

Стрімголов униз потік.

– Ось пройду,- шумить,-

Між гір я,-

Затоплю усе міжгір’я.

Через поле і долину

До людських осель долину!..

Але тут усе розтало,

І зухвальця вмить не стало.

(В. Плахотников.)

2. Робота за підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 190.

3. Робота з тлумачними словниками.

Завдання: користуючись словником, навести приклади трьох слів-омонімів. Виписати словникові статті. Ввести ці слова у речення.

4. Робота за підручником.

Вправи 442, 443 (письмово).

5. Гра “Кмітливий”.

Завдання: відгадати загадки-запитання. Довести, що відповіді є словами-омонімами:

– Яку частину слова можна у землі знайти? (Корінь.)

– Яке крило ніколи не літає? (Крило в будівлі.)

– Яке місто літає? (Орел.)

– Яка мушка ніколи не літає? (Мушка рушниці.)

– З якого крана води не набереш? (Із підйомного.)

– Яким ключем не можна відімкнути замок? (Журавлиним.)

6. Робота за підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 191.

2) Вправа 440 (усно), 441 (письмово).

7. Диктант із коментуванням.

Завдання: підкреслити омоніми, пояснити їх значення.

Розплелася густа коса аж до пояса. (Т. Шевченко.)

Коси, коса, поки роса. (Народна творчість.)

Мені подобається ваша коса, на ній такий чудовий пляж.

І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав. (Т. Шевченко.)

Цілий місяць друзі не бачилися і були раді зустрічі.

За це його слід покарати.

У лісі ми побачили слід зайця.

8. Розподільний диктант.

Завдання: подані пари слів записати у такій послідовності:

Омографи – слова, однакові за написанням, але різні за вимовою (наголосом);

Омоформи – слова різних частин мови, які збігаються за звучанням та написанням лише в деяких граматичних формах;

Омофони – слова, однакові за вимовою, але різні за значенням і написанням.

(Спочатку різновиди неповних лексичних омонімів учитель пояснює за таблицею.)

Омоніми

Омографи

Омоформи

Омофони

Атлас – атлас

Ніс (імен.) – ніс (дієсл.)

Греби [греиби] – [гриеби]

Замок – замок

Поле (імен.) – поле (дієсл.)

Уранці – у ранці; музика – музика; світило (у вічі) – світило (небесне); мати (ненька) – мати (автомобіль); став (прозорий) – став (біля парти); дорога – дорога; задачею – за дачею; обід – обід; наніс – на ніс; мене – мине.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творча робота.

Вправа 445 (письмово).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 53, вправа 447.

Способи орієнтування тварин презентація.
Ви зараз читаєте: Групи слів за значенням. Омоніми