І та и в кінці прислівників

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ПРИСЛІВНИК

& 29 І та и в кінці прислівників

У кінці прислівників відповідно до вимови пишемо і або и: угорі, відтоді, звідти, згори.

Труднощі становлять прислівники, у яких перед і або и стоять г, к, х, ж, ч.

У кінці прислівників пишемо

И

І

– після г, к, х: навкруги, залюбки, верхи, по-материнськи, по-людськи;

– після ж, ч, якщо прислівник утворено за допомогою префікса по-: по-ведмежи, по-заячи;

– після ч, якщо прислівник утворено від дієприслівника:

стоячи, лежачи, нехотячи

– після ж, ч, крім прислівників із префіксом по-: насторожі, уночі

236

1. Прочитайте текст. Випишіть усі прислівники, зазначаючи їх розряди.

Сплив рік, минув другий. Хлопець, як і раніше, залюбки малював і займався музикою. Уже всі знали, що оцей тихий Кирилко насправді має чудовий голос, блискучу музичну пам’ять. Співати він любив уранці, коли тихо навкруги. Регент помітив на диво обдарованого учня й зробив його керівником дискантової партії. Хлопець укупі з друзями милувався таким злагодженим, таким величним звучанням людських голосів.

По обіді Кирило

Стеценко, сидячи в сонячному класі, мовчки виконував завдання. Перед ним – гіпсовий зліпок. Хлопець старанно окреслює овал римського обличчя. Усе впевненіше лягають тіні. Колись у нього погано виходили малюнки зліпків. Але він уперто тренувався, перемальовуючи їх і двічі, і тричі. Йому допомагали і директор школи Микола Іванович Мурашко, і вчитель Микола Корнилович Пимоненко, які ставилися до хлопця дуже добре, по-людськи (За Є. Товстухою).

2. Підкресліть прислівники, які закінчуються на літеру і. Поясніть їх правопис.

237

Запишіть прислівники, вставляючи замість крапок потрібні кінцеві голосні та розподіляючи слова у дві колонки: а) з кінцевою літерою і; б) з кінцевою літерою и.

Безвіст.. , увечер.. , угор…, взнак.. , вкуп.. , уноч.. , восен.. , врешт.. , усередин.., довол.., догор.. , опівдн.., опівноч.., зсередин.., навік.., заран…, узнак.., напровесн.., навскос.., завтовшк.., віднин.., подекуд.. .

238

Утворіть і запишіть прислівники, скориставшись схемою. Поясніть правопис кінцевої літери.

І та и в кінці прислівників

Учитель. Чому в країнах стародавнього Сходу дуже цінували грецькі амфори?

Учень. Тому що ці амфори росли тільки там.

239

Спишіть текст, вставляючи потрібні букви з дужок.

Думка про любов хвилює юних ще напередодн(и, і) того, як до них приходить саме кохання. Почаст(і, и) з книжок і пісень, почаст(і, и) з кінофільмів і розповідей старших вони вже знають, що кохання – цінність, що люди чекають, прагнуть його, намагаються зберегти навік(і, и).

Перша зустріч із ним буває в людини в ранньому віці, років в одинадцять-тринадцять. Якось уранц(и, і) або ввечер(и, і) ніби знайомий хлопчина з веснянками або завжд(и, і) усміхнена дівчинка на першій парті починає привертати чиюсь увагу. Двоє потайк(и, і) обмінюються поглядами. Можна ніби мимовол(и, і) штовхнути, наступити трич(и, і) на ногу. Інкол(и, і) виникає тривога, дивна радість. Раптом звідк(и, і) не візьмись – сльози. Це перші паростки дорослих почуттів. Це по-юнацьк(и, і) романтичне кохання, яке допомагає дорослішати (За Т. Парфанюк).

240

Випишіть з орфографічного словника по п’ять прислівників з і та и в кінці слів.

241

Випишіть прикметники з поданих прислів’їв і утворіть від них прислівники.

1. До милування нема силування. 2. Кохання починається з очей. 3. Любов, вогонь і кашель від людей не сховаєш. 4. Любов робить розумних дурними, тихих – буйними, а сердитих – смирними.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Приклади неозначено-особових речень.
Ви зараз читаєте: І та и в кінці прислівників