ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНА


Соціологія короткий енциклопедичний словник

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНА – пізнавальний спосіб встановлення тотожності, подібності речей, процесів, явищ, осіб, що означає розумові операції з зовнішніми стосовно суб’єкта, який пізнає, об’єктами. Ідентифікацією наз. також і процеси, що пов’язані із сферою самосвідомості, самопізнання особи: ототожнення себе з іншими, уявлення іншої людини як продовження самого себе, перенесення себе на місце іншого. В останньому розумінні ця проблема посідає важливе місце в системі психології З.

Фрейда. Зокрема, поняття ідентифікації має велике смислове навантаження у його теорії становлення особистості і її характеру. Особливо велику роль згідно З. Фрейдом це психол. явище відіграє на етапі раннього дитинства, в період зародження Я-ідеалу, “Едикового комплексу”, а потім – його руйнування. Послідовники З. Фрейда розвинули й деталізували теорію ідентифікації особи. В епігенетичній концепції розвитку особи Е. Еріксона розроблено проблеми динамічного аспекту ідентифікації. В ній розглядається послідовна зміна об’єктів ідентифікації у часі в процесі формування особи, що охоплює вісім стадій.

Окремою проблемою є ідентифікація і самоідентифікація особи із спільністю, зокрема з етнічною.

Слова що означають назву одного предмета.
Ви зараз читаєте: ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНА