ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ


Розділ 2

ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ

Укладання словників різних типів (у тому числі й ідеографічних), історико-етимологічний аналіз ФО, використання лінгвогеографічних методів дослідження фразеологічного складу, дослідження з порівняльної фразеології, систематизація усталених висловів з погляду їх зв’язків з позамовною дійсністю привели вчених до визнання необхідності системного вивчення фразеосемантичних мікро – й макроструктур, поставили на порядку денному проблему ідеографічного опису фразеологічного складу чи то національної мови, чи то окремих її ареалів. Систематизація прототипів ФО, до яких належать переважно перемінні словосполучення, за тематично-ідеографічними розрядами набуває першочергового значення і стосовно культурологічних досліджень, висвітлення фразеології з погляду культурно-національного компонента в її семантиці, ширше – із погляду визначення фразеопродуктивних сфер.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Оксигеновмісні сполуки.
Ви зараз читаєте: ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ