ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ, БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ІМЕННИКІВ

Мета: актуалізувати знання учнів про іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників; розвивати вміння вибирати з ряду синонімів іменники, які відповідають змісту висловлювання; збагачувати мовлення школярів; виховувати старанність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 100, с. 49)

– Поясніть лексичне значення виписаних слів.

Вугілля – чорний предмет, що походить з дерева.

Потяги – поїзди із багатьох вагонів.

Пасажири

– люди, які здійснюють поїздку різними видами транспорту.

– Назвіть граматичні ознаки цих слів.

Кілька учнів біля дошки виконують звуко-буквений аналіз виділених слів.

2. Каліграфічна хвилинка

Пп Пп Пп пп ор портрет

– Утворіть словосполучення.

ІМЕННИКИ СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ АНТОНІМИ, БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ІМЕННИКІВ

Гра “Сито”

– Доберіть з довідки слова та запишіть речення.

Портрет пише…

Море малює…

Пейзажист передає красу природи у…

(Шофер, портретист, моряк, пекар, мореніст, піаніст, пейзаж)

3. Вправа “Незакінчене речення”

День – ніч – це іменники-… (антоніми).

Горизонт,

виднокіл, обрій – це іменники-… (синоніми).

Ніс човна. Кирпатий ніс. Ніс – це… іменник. (Багатозначний)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати іменники-антоніми, іменники-синоніми, поговоримо про багатозначність деяких іменників, будемо вчитися визначати пряме й переносне значення іменників.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснювальний диктант за вправою 101 (с. 50)

Читання слів “ланцюжком”

– Запишіть під диктування виділені іменники.

– Доберіть до них антоніми, наприклад: війна – мир, герой – зрадник і т. ін.

– Які з поданих іменників називають конкретні дії?

2. Роль антонімів у тексті

– Прочитайте з дошки прислів’я та приказки. Поясніть їх значення.

Вчення світ, а невчення – тьма. Правда кривду переважить. Незнайко на

Печі лежить, а Знайко по дорозі біжить. Хто в темряву дивиться, той од світла кривиться. Праця людину годує, а лінь марнує.

– Який ми можемо зробити висновок про роль антонімів у реченнях? (Вони допомагають увиразнити мовлення, точно висловити свою думку або загострити увагу на чомусь особливому, дають можливість яскравіше виразити протилежні явища.)

3. Іменники-синоніми (вправа 102, с. 50)

– Читання учнями поданих слів.

– Добирання іменників-синонімів з довідки.

Бажання, хотіння, забаганка. Базіка, пустомеля, пустодзвін. Квартира, помешкання, оселя.

Колір, барва, фарба. Маля, немовля, малюк. Мир, спокій, злагода.

– Пригадаймо, що таке синоніми? (Синоніми – це слова, однакові або близькі за значенням, але різні за звучанням і написанням.)

– Яку роль відіграють у мовленні іменники-синоніми?

4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 50)

5. Багатозначність іменника (вправа 103, с. 50-51)

– Ознайомлення учнів з текстом.

– Що цікавого дізналися з тексту?

– Добирання слів з переносним значенням.

– Прочитайте виділені слова.

Учні добирають до цих слів слова з довідки та записують у зошити.

6. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

– Поєднайте слова перо, ключ, бік, лінійка з іншими словами таким чином, щоб показати їх багатозначність.

– Як слова стають багатозначними? (Можна доповнювати існуючі слова новими значеннями.)

2. Вибіркове списування

– Прочитайте речення. З поданих у дужках синонімів виберіть потрібне за змістом слово та запишіть з ним речення.

Переді мною розкинулось широке (лан, поле, нива). Я відчув (запахи, аромати, пахощі) стиглого жита. Весела пісня жайворонка линула у (височині, висоті, небесах).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Які іменники урізноманітнюють, увиразнюють наше мовлення? (Чим більше людина в мовленні використовує синонімів, антонімів, слів упереносному значенні, тим мовлення стає милозвучнішим, багатограннішим.)

– Яким іменником ви охарактеризуєте урок?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 104 (с. 51).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Які ознаки притаманні голонасінним рослинам.
Ви зараз читаєте: ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ, БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ІМЕННИКІВ