Індекс фізичної якості життя


Індекс фізичної якості життя – показник, який використовується для оцінки розвитку ступеня задоволення основних або базових потреб населення, або якості життя. Розроблений Морісом Д. Моррісом індекс враховує три показники: очікувану тривалість життя після досягнення віку 1 року; рівень дитячої смертності; поширення письменності серед дорослого населення. Зведений індекс розраховується як середньоарифметичне складових. Складові соціальні показники оцінюються за шкалою від 1 бала (гірший варіант) до 100 (кращий варіант). Так, для показника “очікувана тривалість життя” 100 балам відповідав показник Швеції – 77 років (1973), а 1 балу – показник Гвінеї-Біссау -28 років (1950). Тривалість життя у 52 роки оцінювалася в 50 балів. Аналогічно розраховується шкала для показника дитячої смертності: найкращий результат – 100 балів – визначався ситуацією у Швеції, де на 1000 живонароджених припадало лише 9 смертей (1973), найгіршим був визначений варіант Габона – 229 смертей на 1000 живонароджених (1950). Рівень письменності визначається відсотковою часткою.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Ланцюг живлення в лісі.
Ви зараз читаєте: Індекс фізичної якості життя