Індивідуальна особливість поведінки людини. Характер людини

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ

УРОК 100. Індивідуальна особливість поведінки людини. Характер людини

Освітня мета: сформувати поняття про характер, його природну основу; показати вплив соціальних факторів на формування особистості.

Основні поняття і терміни: характер, вольові якості: певний цілісний, непевний нецілісний характер, самовиховання, почуття.

Обладнання: муляж головного мозку людини, таблиця “Головний мозок людини”.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.

Актуалізація опорних знань учнів.

Порушення проблемних питань.

1. У якому випадку ми вживаємо слово “характер”?

2. Що є біологічною основою характеру?

3. Який взаємозв’язок існує між:

А) типом нервових процесів і характером; б) домінантністю півкуль великого мозку і характером; в) яку роль відіграють почуття людини у визначенні характеру?

II. Мотивація навчальної діяльності.

Прокоментуйте речення: Характер формується, розвивається і зміню­ється в практичній діяльності людини, відбиває умови і спосіб її життя.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Поняття про характер. Біологічна

основа психофізіологічної інди­відуальності людини. (Бесіда, складання схеми).

Індивідуальна особливість поведінки людини. Характер людини

2. Основні особливості характеру людини. (Самостійна робота учнів із підручником. Заповнити таблицю).

Основні особливості характеру

Риси характеру

1. Ставлення до людей

1. Щирість, товариськість, замкнутість, відвертість, чуйність, доброзичливість, ввічливість, довірливість.

2. Ставлення до себе.

2. Почуття власної гідності, скром­ність, самовпевненість, образливість, егоцентризм, егоїзм.

3. Ставлення до роботи.

3.

4. Переконання.

4.

5. Вольові якості.

5.

3. Типи характеру. (Пояснення вчителя, складання схеми).

Характер може бути:

А) Визначеним

За наявності однієї чи декількох головних рис

Б) Цілісним

Єдність думок, почуттів, поведінки

В) Невизначеним

Протилежний визначеному

Г) Нецілісним

Протилежний цілісному

4. Формування характеру. Фактори, що впливають на формування ха­рактеру: спадковість, виховання, оточення, самовиховання. (Самостійна робота учнів. Прочитати статтю “Як формується характер людини” і дати відповідь на запитання: від чого залежить формування характеру?).

5. Праця як найважливіший засіб виховання характеру. (Бесіда з учнями).

IV. Закріплення знань учнів.

1. Уважно прочитайте речення: Виховання, яке усуває всі труднощі на життєвому шляху дитини, ніколи не може створити сильний характер. Як ви розумієте цей вираз. Відповідь підкріпіть прикладами.

2. Як ви розумієте вираз: “Посієш характер – пожнеш долю”.

3. Ще І. М. Сєченов стверджував, що в характері людини лише 1/100 залежить від природи людини і 999/1000 – від навколишнього середо­вища. Можна не погоджуватися з таким співвідношенням природного і соціального у формуванні характеру, та й сам Сєченов, мабуть, не надавав саме цим цифрам особливого значення. У чому абсолютно правий був І. М. Сєченов?

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Проаналізуйте риси свого характеру, складіть програму самовиховання.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Клас головохордові.
Ви зараз читаєте: Індивідуальна особливість поведінки людини. Характер людини