Інфляційних очікувань концепція


Інфляційних очікувань концепція – сучасна концепція західних учених, згідно з якою зростання цін спричинене насамперед збільшенням грошової маси в обігу, прагненням населення передбачити можливе зростання цін і зумовлені цим дії (закупівля товарів “про запас” тощо). І. о. к. Грунтується на ідеї представників австрійської школи про роль суб’єктивних очікувань майбутніх благ у теорії капіталу; положенні шведського економіста К. Вікселя про вплив очікувань на розгортання кумулятивних процесів загального підвищення цін; тезі Дж.

Кейнса про очікувану граничну ефективність капіталу як вирішального фактора зміни обсягів виробництва і про вплив на граничну ефективність капіталу очікуваних змін цін. При цьому в концепції “раціональних очікувань” інфляційні процеси розглядаються як типові і властиві сучасній економіці розвинених країн світу. Водночас вони не є свідченням порушень рівноваги системи, а означають лише недосконалість поширення та осмислення економічної інформації, помилок у поясненні сигналів, що виникають зі зміною цін. При цьому єдиним фактором загального підвищення цін є зростання грошової маси, що зближує І. о. к. з
кількісною теорією грошей. Така модель неповно відображає розвиток економічної системи навіть за вільної конкуренції, але вона ще менш придатна для оцінки дій суб’єктів господарювання у сучасній економічній системі, що базується на пануванні групових монополій (олігополій), недосконалих форм конкуренції, активної цінової політики держави тощо. Інфляція на сучасному етапі має багатофакторний характер і пов’язана з диспропорціями, монополістичними тенденціями в економіці та іншими чинниками (див. Інфляція).1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Текстові задачі.
Ви зараз читаєте: Інфляційних очікувань концепція