Інфляція витрат


Інфляція витрат – форма інфляції, що виникає внаслідок штучного підвищення цін на фактори виробництва, які переносяться на ціни товарів, виготовлених і оплачених споживачами, або входять у витрати іншого підприємства і спричиняють зростання цін на інші товари. Якщо витрати виробництва зростають внаслідок підвищення вартості різних предметів праці (сировини, електроенергії тощо), І. в. відсутня. Основними причинами І. в. є зниження ефективності виробництва, скорочення виробництва, збільшення податків та ін. Окремі автори називають І. в.

різновидом цінової інфляції, проте виокремлення категорії І. в. дає змогу протиставити її інфляції попиту, яка обмежується сферою обігу, і повніше розкрити її механізм та шляхи боротьби з нею. Так, щодо інфляції попиту (емісійної) слід вжити такі заходи, як скорочення надмірних державних витрат та бюджетного дефіциту, збільшення податків, стабілізація валютного курсу та ін. Якщо йдеться про інфляцію пропозиції, то доцільно обмежувати зростання факторних цін, монополістичні тенденції в економіці, зменшувати податки на підприємства, фірми, компанії, а також населення тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Історико географічні регіони світу.
Ви зараз читаєте: Інфляція витрат