Інфляції концепції та теорії

Інфляції концепції та теорії – розділ сучасної економічної науки, присвячений аналізу причин виникнення, сутності та шляхів подолання інфляції. В західній економічній літературі виділяють близько 60 видів інфляцій, а загалом розрізняють чотири основні напрями трактування проблем інфляції: неокласичну, кейнсіанську, соціальну й марксистську. В межах кожного з них виділяють окремі течії, школи. Так, неокласичний напрям представлений монетаристською теорією, яка базується на кількісній концепції грошей. Наприклад, Фрідмен, Ф. Кейган та

ін. причину інфляції вбачають у надлишку грошей порівняно з випуском продукції, порушеннях механізму грошового обігу, вимогах профспілок до уряду щодо підвищення заробітної плати та задоволення цих вимог, скорочення армії безробітних нижче від “природного” рівня та ін. Прихильники концепції “економіки пропозиції” причину інфляції вбачають у високих податках, тому що вони гальмують виробництво товарів. Крім того, існує концепція інфляційних очікувань. Кейнс запровадив термін “абсолютна інфляція”, тобто інфляція, що виникає, коли подальше зростання ефективного попиту не призводить до збільшення
продукції, а реалізується у зростанні одиниці витрат, отже, – зростанні цін. Крім того, інфляція виникає через надлишок попиту за повної зайнятості, який значною мірою зумовлений надмірними прагненнями працівників підвищити заробітну плату. Водночас у межах кейнсіанської теорії виникають концепції “інфляції попиту” та “інфляції витрат виробництва”. Інфляція попиту, на думку американських учених В. Баумоха та А. Бліндера, зумовлена збільшенням сукупного попиту щодо наявних товарів і послуг, а зростання цього попиту пов’язане з державними витратами, зокрема з розширенням державного сектора, що є однобічним підходом. Соціальна теорія інфляції надає перевагу могутній монопольній силі профспілок, яка дає змогу їм домагатися надмірної заробітної плати, що й призводить до зростання інфляційних процесів. Згідно з поглядами Маркса, інфляція спричинена насамперед порушенням законів грошового обігу, виконуваних грошима функцій, а за капіталістичного способу виробництва – ще й особливостями циклічного розвитку економіки, дією закону нерівномірності економічного розвитку. Щодо пояснення причин інфляції за мирних часів, то в неокласичній, кейнсіанській та соціальній концепціях ігнорується, по-перше, практика монопольного ціноутворення. По-друге, в структурі державних витрат не беруться до уваги витрати на військові цілі. По-третє, спрощено, однолінійно характеризується роль підвищення заробітної плати в розгортанні інфляційних процесів (збільшення її нібито призводить до автоматичного зростання цін), оскільки підвищення заробітної плати спричиняє насамперед зниження прибутку підприємців. Крім того, підвищення заробітної плати може урівноважуватися зростанням продуктивності праці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Азональні грунти україни.
Ви зараз читаєте: Інфляції концепції та теорії