Інфраструктура соціальна

Інфраструктура соціальна – комплекс галузей, які забезпечують розвиток суспільного виробництва і життєдіяльність населення, а також сукупність економічних відносин, які при цьому розвиваються. Розрізняють соціально-побутову (спрямовану на створення умов для відтворення людини передусім як біологічної істоти, задоволення її потреб у належних умовах життя) і соціально-культурну (сприяє відтворенню духовних, інтелектуальних, творчих, організаторських рис індивіда, формуванню його економічної та соціальної сутності) I. e. У складі соціально-побутової

інфраструктури розрізняють житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення, торгівлю та громадське харчування, пасажирський транспорт і зв’язок для обслуговування населення тощо. Соціально-культурна інфраструктура охоплює охорону здоров’я, рекреаційне господарство, фізичну культуру та спорт, соціальне забезпечення, освіту, культуру та мистецтво, культові споруди тощо. До I. e. відносять сфери людської діяльності, які є передумовою розвитку господарства країни або регіону, тому інвестиції в I. e. повинні випереджати виробничі. З боку суспільної форми I. e. відображає відносини
економічної власності з приводу привласнення відповідних об’єктів у всіх сферах суспільного відтворення. Як територіальна підсистема господарського комплексу, тісно пов’язана з системою розселення, I. e. поділяється на інфраструктуру внутрідержавну, або магістральну (єдиного народно-господарського комплексу), регіональну (регіональних господарських комплексів – економічного району, економічної зони, області, адміністративного району, територіально-виробничого комплексу, промислового вузла тощо) і локальну (окремих поселень сільського і міського типу).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Таблиця степенів чисел від 1 до 10.
Ви зараз читаєте: Інфраструктура соціальна