Ініціатива економічна


Ініціатива економічна – сукупність ідей окремих індивідів, трудових колективів та інших суб’єктів господарської діяльності, спрямованих на обгрунтування, розповсюдження та практичне втілення раціоналізаторських пропозицій, нових проектів щодо поліпшення діяльності підприємств, організацій, установ, удосконалення економічних відносин та управління ними. I. e. є способом подолання застарілого, утвердження нового, виявом мобілізації творчих, організаторських здібностей людини, трудового колективу, окремих соціальних верств і груп.

Залежно від структури економічної системи розрізняють I. e. для вдосконалення кожної з її підсистем. Наприклад, для продуктивних сил I. e. стосується поліпшення якості робочої сили (людини – працівника), наукових досліджень, процесу праці тощо; організаційно-економічних відносин (маркетингових досліджень, управлінських відносин на підприємстві та ін.); техніко – економічних відносин (відносин спеціалізації, кооперування, оптимальних розмірів підприємств тощо); відносин економічної власності (форм і систем заробітної плати, розподілу прибутків та ін.) й господарського механізму (пропозиції щодо вдосконалення планування на підприємстві, державного регулювання економіки, використання ринкових важелів тощо). На мікрорівні стимулюванню I. e. сприяють впровадження гуртків якості, бригадної форми організації праці, раціональна діяльність менеджерів тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Від чого залежить коефіцієнт тертя ковзання.
Ви зараз читаєте: Ініціатива економічна